HomeNieuwsWelzijnHertenkamp krijgt toekomst

Hertenkamp krijgt toekomst

hertenkamp
Maandag 19 mei was raadslid Helana Aslander bij een goed bezochte bijeenkomst over de toekomst van het hertenkamp in de Zuidpolder. Het hertenkamp bestaat sinds 1956, maar onlangs vatte de gemeente het plan op om de buurt en andere belangstellende Purmerenders te raadplegen over het verder voortbestaan van het hertenkamp.

Rond de 200 belangstellenden gingen met veel sceptisch en vooringenomenheid over de ‘verborgen agenda van de gemeente’ de avond in. Veel mensen verkeerden in de veronderstelling dat de gemeente het hertenkamp wil opheffen. Het is kennelijk voor velen gevoelsmatig even wennen dat de gemeente met open vizier de bewoners tegemoet treedt om daar te horen wat er leeft zonder een open of verborgen agenda te hebben.
Direct werd duidelijk dat de aanwezigen het behoud van het hertenkamp belangrijk vonden. En dat was nou precies wat de gemeente wil onderzoeken

Complimenten waren er voor Don Bijl en Henk Noordhuis die met een luisterend oor gedurende de avond de omslag brachten in het denken bij de bewoners. Toen namelijk duidelijk werd dat er initiatief vanuit de bewoners moest komen en de gemeente dat wil steunen, kwam de avond op gang.
Resultaat was dat er door de bewoners hoogstwaarschijnlijk een stichting in het leven wordt geroepen voor behoud van het hertenkamp. Als dit van de grond komt, dan blijft het hertenkamp behouden. Het regulier beheer van het hertenkamp komt dan onder de stichting te vallen en de gemeente is dan ook bereid de eenmalige forse investering te doen in het grote onderhoud. Gedacht moet hierbij worden aan zaken zoals een goed en gedegen hekwerk, waarmee het kamp de komende jaren voort kan.
De Wijkkerngroep wil een bijdrage leveren, de aanwezige scholen willen geld beschikbaar stellen en helpen en ook de Prinsenstichting wil meewerken.
Deze partijen gaan met de gemeente om de tafel, daarna wordt geïnventariseerd wat  nodig is en komt Don Bijl naar de raad met een voorstel.

Een opmerking van een aanwezige spreekt boekdelen: “Dit is wat mij betreft een goed voorbeeld van hoe je samen dingen op kunt pakken. Hulde voor de initiatiefnemer voor een stichting en fijn dat de gemeente z’n oren te luister legt bij inwoners, vóór ze besluiten neemt.”

Een geslaagde avond, en een voorbeeld voor het ‘van buiten naar binnen werken’.

Welzijn artikelen