HomeNieuwsSociale Zaken'Grote problemen rondom uitbetalen pgb'

‘Grote problemen rondom uitbetalen pgb’


Er is veel onrust over de chaotische uitbetaling – en het uitblijven daarvan – van pgb zorgverleners door de SVB. Hoe groot de problemen rondom 250 duizend betalingen zijn, is nog onduidelijk maar volgens de belangenvereniging van mensen met een pgb Per Saldo is het probleem ’veel groter dan gedacht’. Staatssecretaris Van Rijn stuurt maandag een brief naar de Kamer.

Trending
Per Saldo zegt samen met de Sociale Verzekeringsbank druk doende te zijn de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ondertussen is het onderwerp #pgbalarm trending op twitter. CDA en D66 vragen al langer om een Kamerdebat en hopen dat het volgende week zover komt. Kamerleden trokken de afgelopen tijd al vaker aan de bel, maar tot een Kamerdebat kwam het nog niet. SP-Kamerlid Renske Leijten zegt nu dat haar mailbox volstroomt met verhalen van mensen die geen geld hebben gekregen. CDA-Kamerlid Mona Keijzer vindt dat de omvang van de doelgroep onderschat is, dat voor de omschakeling niet genoeg tijd is uitgetrokken en dat de ICT van de SVB niet op orde was ‘En nu zitten budgethouders met gebakken peren’, twitter ze.

Te laat
Sinds dit jaar gebeurt de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb) niet meer aan de cliënt, maar aan de Sociale Verzekeringsbank. Die moet vervolgens de zorgverleners uitbetalen. Dit om fraude tegen te gaan. Gemeenten en zorgontvangers moesten voor 1 januari de benodigde gegevens bij de SVB melden. Maar zowel veel zorgaanvragers als veel gemeenten waren te laat met het aanleveren van die gegevens. Begin december had 10 procent van de zorgontvangers zich nog niet gemeld bij de SVB met zijn zorgovereenkomst. De toekenningsberichten van 68 gemeenten waren begin januari nog niet binnen. Over de reden van de te late inlevering of over de vraag of inmiddels alle gegevens wel naar de SVB gestuurd zijn, laat de VNG zich niet uit.

Noodscenario
Om te voorkomen dat tienduizenden mensen niet uitbetaald kregen, stelde de SVB op voorspraak van het ministerie van VWS half januari een noodscenario in werking. Daar waar de gegevens nog niet volledig binnen waren of de toekenningsberichten van gemeenten ontbraken, zou de SVB toch tot uitbetaling overgaan. De verantwoording zou achteraf plaatsvinden.

Site onbereikbaar
Maar ondanks dat ‘terugvalscenario’ lijkt het nu toch flink mis te gaan. Op Twitter stromen onder de hashtag ‘pgbalarm’ de berichten binnen over zorgverleners die niet betaald hebben gekregen en over mensen die geen zekerheid hebben of hun zorgverlener wel of niet betaald wordt. Bovendien is een deel van de website van de SVB onbereikbaar en staan mensen die bellen naar de SVB lange tijd in de wacht.

Verschillende betaalmomenten
De SVB meldt in een reactie het heel vervelend te vinden dat niet alles goed is gegaan. ‘Balen’, aldus de woordvoerder.’ Inmiddels is de site weer bereikbaar en zijn ook de problemen rondom de telefonische onbereikbaarheid opgelost. ‘Van de 50 duizend betalingen die deze week zouden moeten zijn gedaan, is alles uitgevoerd. Daarmee is het merendeel van de betalingen ook gedaan’, meldt een woordvoerder. ‘Hoeveel betalingen niet zijn gedaan, zijn we aan het inventariseren. Het is lastig om te zeggen, want er zijn verschillende betaalmomenten. We zien wel dat er per post nu nog veel gegevens binnenkomen die we eigenlijk al hadden moeten hebben om uit te kunnen betalen.’ Hij wijst erop dat op de site van de SVB mensen kunnen zien wanneer de verschillende betaalmomenten zijn.

Brief aan de Kamer
Bij de SVB wordt met man en macht gewerkt de zaak op orde te krijgen. ‘Mensen die in de problemen komen, roepen we op zich zo snel mogelijk bij ons te melden. Dan proberen we in samenwerking met de ketenpartners als gemeenten en zorgkantoren het op te lossen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zal maandag met een brief naar de Kamer komen waarin hij ingaat op de problemen

Sociale Zaken artikelen