HomeNieuwsSociale ZakenGezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

Gezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

FietsjesHA
Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een onafhankelijke stichting die geen winst maakt. Vrijwilligers dragen grotendeels zorg voor de invulling van de activiteiten. Buurtgezinnen.nl heeft een duidelijke missie: bevorderen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst.
Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan vier doelen; Ouders ontlasten, Ouders sterker maken, Opvoedklimaat verbeteren en het Netwerk van het gezin uitbreiden.
De stichting is in 2015 gestart en inmiddels actief in 50 gemeenten. Op dinsdagavond 8 oktober gaf de stichting een presentatie aan de gemeenteraad van Purmerend waar de Stadspartij met meerdere raadsleden aanwezig was.
Opvoeden doen we samen

Buurtgezinnen.nl is ontwikkeld vanuit de gedachte opvoeden doen we samen. Het komt in een gezin wel eens voor dat het even niet loopt. Dan zit het zo tegen dat de emmer overloopt en dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan je kinderen te besteden wat je ze uiteraard van harte gunt. Bij de meeste gezinnen wordt er dan vaak hulp geboden vanuit familie of vrienden. Maar er zijn helaas gevallen waar dit ontbreekt. Daarvoor is de stichting buurtgezinnen.nl in het leven geroepen. Zij proberen gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) te koppelen aan een warm en stabiel gezin (steungezinnen). Zo krijgen de kinderen van het gezin die het zwaar heeft wat extra liefde en aandacht.

Via een coördinator van buurtgezinnen .nl worden er afspraken gemaakt over de steun die benodigd is. Dit kan bijvoorbeeld bestaan aan het opvangen van een peuter voor een halve dag per week, een baby voor een paar dagen te logeren krijgen, een rustige huiswerkplek bieden aan een puber of meehelpen bij het vieren van verjaardag van kinderen. Er zijn tal van mogelijke vormen van het verlenen van steun aan het vraaggezin.
Steungezin

De coördinator zal bij een aanvraag van een vraaggezing gaan kijken welk steungezin het beste past bij het vraaggezin. Dan wordt er match gemaakt en zal de coördinator beide gezinnen voor een periode van twee jaar begeleiden. Voor er een koppeling tussen de gezinnen tot stand komt wordt er een intake gedaan en zal er Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd voor het steungezin. Ook wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle betrokkenen.

Duizendste koppeling in 2019

De Stadspartij vindt het een zeer goed initiatief, er zijn 300 nieuwe koppelingen tot stand gekomen in 2018 en in 2019 vond de duizendste koppeling plaats. Financieel kan dat voor gemeenten voordelig uitpakken, per koppeling kan er een besparing optreden van minimaal € 5.500, –Bij diverse al langer deelnemende gemeenten zijn er besparingen bekend die aanzienlijk zijn zoals de gemeente Rhenen (besparing € 66,000,–), gemeente Ede (besparing € 36,000,–) en gemeente Papendracht (besparing € 79.000,–). Zomaar een paar voorbeelden.

Voor de Stadspartij is de besparing die kan worden gerealiseerd geen hoofddoel, meer een prettige bijkomstigheid. Het belangrijkste is dat gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben worden geholpen. Wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe.

foto Stadspartij

Sociale Zaken artikelen