HomeNieuwsWelzijnGesubsidieerde instellingen slagen in bezuinigingsopdracht

Gesubsidieerde instellingen slagen in bezuinigingsopdracht

dwarrelendgeld
De door de gemeente gesubsidieerde maatschappelijke partners zijn er na een intensief traject in geslaagd bezuinigingen te realiseren van €1.2 miljoen op de maatschappelijke subsidies. De gemeente Purmerend toont zich erg tevreden dat de betrokken instellingen daarin zijn geslaagd.

Gevolgde aanpak

Met het traject ‘Bezuinigen met beleid’ is door de gemeente gekozen voor een andere, nieuwe manier van werken: de inzet van het traject was om niet alleen te bezuinigen maar om ook helemaal opnieuw te kijken naar wat de samenleving van ons en onze samenwerkingspartners vraagt en daarbij meer ruimte te geven aan het zelfoplossend vermogen van de samenleving.
Het idee was om door goed te kijken naar wat écht nodig is, door een slimmere inzet van de financiële middelen én door meer integrale samenwerking binnen het maatschappelijke domein, het mogelijk zou moeten zijn om met minder overheidsmiddelen toch de goede dingen te doen voor de bewoners van Purmerend.
Dit traject is volledig samen met de maatschappelijke partners van de gemeente doorlopen.

Na wat eerste aarzelingen, hebben de gesubsidieerde Purmerendse partners van de gemeente met veel energie en betrokkenheid de handschoen opgepakt en zijn eerst samen met de gemeente en later in het traject onderling gaan nadenken en aan de slag gegaan.

Taakstelling gerealiseerd

Het is de instellingen en hun partners gelukt om per 1 mei jl. een gezamenlijk plan van aanpak per maatschappelijke opgave bij de gemeente in te leveren met daaraan gekoppeld de individuele subsidie-aanvragen per instelling.
In deze plannen staan de visie en toekomstplannen van de gezamenlijke partners uit het veld beschreven over de wijze waarop zij invulling willen gaan geven aan de maatschappelijke opgaven, wie daarin wat gaat doen en zij bevatten een uitleg van de wijze waarop zij voorstellen de bezuinigingen te realiseren.
De aanpak resulteert in een nieuwe werkwijze per maatschappelijke opgave en een voorstel voor een structurele bezuiniging van € 1,2 miljoen op de maatschappelijke subsidies.

Lees in de bijlagen de brief van het college aan de gemeenteraad van Purmerend.

Welzijn artikelen