Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Genomineerden Lokaal Compliment 2020 bekend

Genomineerden Lokaal Compliment 2020 bekend

MariaDeen
Mario Deen (midden staand) Foto Stadspartij

De genomineerden voor het Lokaal Compliment 2020 zijn bekend. Met het Lokaal Compliment wil de gemeente laten zien dat zij blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de mensen in de stad, want vrijwilligers maken het verschil. 30 organisaties zijn voorgedragen voor een compliment door 66 mensen. Er zijn tien genomineerden. De winnaar wordt bekend gemaakt op 31 december om 18.30 uur in de uitzending van RTV Purmerend.

De winnende organisatie krijgt een bedrag van € 1.000,-. Daarnaast stelt Rabobank Waterland en Omstreken een extra prijs van € 500,- beschikbaar. De 8 overige genomineerde organisaties ontvangen een aanmoedingsprijs met een geldwaarde van € 250,- van de gemeente. De jury bestaat uit wethouder Harry Rotgans, directeur Particulier bij de Rabobank, Rob de Neve en lid Raad van Bestuur bij de Zorgcirkel, Monique Cremers. Zij maken de winnaars bekend. De genomineerden -in willekeurige volgorde- zijn:

Stichting Het Licht in Ons

De stichting is pas opgericht, ze kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Het eerste project was het uitdelen van maaltijden aan mensen, die het financieel zwaar hebben. Info: facebook.com/Lichtinons.

Vereniging Vervoer Ouderen (VVO)

De Vereniging Vervoer Ouderen Purmerend, kortweg de VVO, is een vrijwilligersorganisatie die senioren mobiel wenst te houden. Het werkgebied is Purmerend, Purmer, Beemster, Den Ilp, Purmerland, Neck, Wijde Wormer, Ilpendam. Binnen dit werkgebied verzorgen zij het vervoer van deur tot deur voor hun leden. De ritten die zij verzorgen zijn heel verschillend, dit kan zijn ziekenhuisbezoek, boodschappen doen, naar een club of op visite gaan enz. Het lidmaatschap is voor mensen van 55 jaar en ouder, die wonen binnen het werkgebied van de VVO. Info: vvobus.nl.

Wandelgroep Triton

Iedere woensdag van 10:30-11:30 uur wandelen tussen de 20-30 ouderen verschillende afstanden. Het verzamelpunt is bij Wijkplein Where (Triton 73). Elke week wordt een route bepaald in de omgeving, afhankelijk van het wandeltempo van deelnemers. Na afloop kunnen de wandelaars samen een kopje koffie drinken bij het Wijkplein Where. De initiatiefnemers zijn: Clup Welzijn, Spurd, fysiotherapie praktijk Novawhere, diëtiste praktijk Sandra Hiemstra en huisartsenpraktijk Wheermolen. Inmiddels draait de organisatie geheel op vrijwilligers.

Hospice In Vrijheid

In het hospice wordt zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase. Het is een Bijna-Thuis-Huis (BTH) en beschikt over vier kamers en een gastenkamer voor naasten. Het hospice is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en wordt volledig gerund door 80 vrijwilligers. Info: hospice-in-vrijheid.nl.

FC Purmerend

De voetbalvereniging FC Purmerend is in 1926 opgericht. Het clubhuis heeft op verschillende plekken in de stad gestaan. Sinds 2001 is het thuishonk van de club gevestigd op Sportpark Weidevenne. De club wordt gerund door vrijwilligers. Info: fc-purmerend.nl.

Stichting Wij-Allemaal

Het inloophuis is een herkenbaar en laagdrempelig centrum voor (ex-)kanker patiënten en hun naasten in Purmerend en Waterland. Met als doel iedereen te ondersteunen, zowel mentaal als fysiek, zodat men gesterkt, en het liefst sterker, de draad weer kan oppakken. De organisatie is in handen van geschoolde vrijwilligers. Info: wij-allemaal.nl.

Dijklander Ziekenhuis

De coronazorg heeft veel gevraagd van alle geledingen in het Dijklander ziekenhuis. Op velen heeft het impact gehad. In de eerste plaats natuurlijk op de patiënten. Het geldt zeker ook voor alle medewerkers, die directe zorg leverden en die het mogelijk maakten dat die zorg beschikbaar was. Dat geldt ook voor 450 vrijwilligers, die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Info: werkenbijdijklander.nl/vrijwilligerswerk.

Stichting Purmerendse Voedselbank

De voedselbank zorgt met ruim 45 vrijwilligers dat wekelijks gemiddeld 135 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Enerzijds helpen zij mensen, die dat nodig hebben in de regio Waterland, met voedselpakketten en anderzijds voorkomen zij verspilling van eten. Info: voedselbankpurmerend.nl.

Vrijwilligers Molentocht

In de Molentocht wonen mensen die intensieve zorg nodig hebben en mensen met dementie (verpleeghuis) en is gelegen in de Purmer-Zuid. Naast en direct verbonden met de locatie ligt woonzorgcentrum Buitenwijk. Hier woont men zelfstandig met zorg. De Molentocht is een onderdeel van de Zorgcirkel en kan niet zonder vrijwilligers. Info: zorgcirkel.nl.

Stichting Mee-Doen Purmerend / Maria Deen

De stichting heeft als doel de mensen weer bij de samenleving te betrekken. Mensen met een beperking, mensen met een kleine beurs, senioren, mantelzorgers, mensen die niet meer meedoen met de samenleving. Deze stichting biedt een luisterend oor, wijst de weg richting instanties en organiseert dagtochtjes. Info: stichting-mee-doen-purmerend.nl.

Alle inzendingen een pluim!

 • Activiteiten team van de flat Het Dagboek

 • Walk to Fight Cancer Purmerend-Beemster

 • Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk

 • VVV-Museumwinkel

 • Stichting Purmerend Marktstad

 • De Zonnebloem afdeling Purmerend

 • Little free Pantry Purmer-Zuid

 • RSWP (Wonen Plus)

 • Kunstgenoten in Beweging

 • RTV Purmerend

 • Katholieke Bond van Ouderen KBO Purmerend & Omstreken

 • Waterland Radio

 • Vereniging Tilburyflat

 • Stichting Bim-Bam

 • Kledingbank

 • Bewoners Commissie Henry Dunantstraat

 • Speeltuin De Speelkraam

 • Vereniging Historisch Purmerend

 • Buurtcentrum Gildeplein

 • Waterlands Welzijn

Op 31 december om 18.30 uur wordt de winnaar bekend gemaakt in de uitzending van RTV Purmerend.

Welzijn artikelen

Fietsersbond Waterland presenteert Fietsvisie Purmerend

Met een brief aan de gemeente presenteerde Fietsersbond Waterland zijn visie op het gevoerde gemeentelijke fietsbeleid. Het is een dermate interessante analyse met aanbevelingen dat...

Scenario’s t.b.v. op te stellen mobiliteitsplan richting 2040

Het wordt fors drukker Met een brief aan de gemeenteraad heeft het college een doorkijkje gegeven op de Mobiliteit tussen nu...

Claxonate klaar voor de toekomst

Vanaf 11 december 2020 beschikt parkeergarage Claxonate over een nieuwe parkeerinstallatie (slagboom en parkeerautomaat). Hierdoor wordt het makkelijker de garage in en uit te...

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...