HomeNieuwsWelzijnGemeenteraad voor bevorderen rookvrije omgeving stadhuis

Gemeenteraad voor bevorderen rookvrije omgeving stadhuis

Onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid tot het ontmoedigen van roken op het plein rondom het stadhuis.

Foto Stadspartij-BPP


Barbara Jonk van Stadspartij-BPP nam het initiatief om een motie in te dienen m.b.t. het inrichten van een rookvrije omgeving van het stadhuis. De motie werd voorts onderschreven door: GroenLinks, R.D. van Kuik, Groen Links, Heleen Kokkeel, fractie Kokkeel, M.E. Vermeulen, PvdA.
In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomervakantie, op 27 juni 2024, werd deze motie door de gemeenteraad aangenomen.

Motivering

Op de website van de gemeente Purmerend is te lezen dat “Wereldwijd er al jaren gewaarschuwd wordt voor de negatieve gevolgen van roken. Landelijk is met het Nationaal Preventieakkoord de ambitie uitgesproken om in 2040 alle kinderen te laten opgroeien zonder contact met rokers en rook.

Ook KWF, Longfonds en Hartstichting hebben de handen ineen geslagen met het initiatief De rookvrije generatie. Al deze inzet heeft lokaal effect: het aantal rokers in Purmerend is in tien jaar tijd gedaald van 25 % in 2012 naar 22 % in 2022. Hoewel dit een positieve verandering is, zijn we er nog niet.”

Vervolgens is te lezen op de website van de gemeente Purmerend: “Sinds 2020 zijn rookvrije schoolterreinen verplicht. Ook andere locaties in Purmerend zoals het Dijklander ziekenhuis, kinderboerderij De Ridder en alle locaties van Spurd zijn rookvrij en sportverenigingen stimuleren het rookvrij-beleid. Een logische volgende stap is daarom om ook alle 375 openbare sport- en speelplekken in de gemeente rookvrij te maken. Dit sluit aan bij de ambitie vanuit het lokale preventieakkoord om kinderen op te laten groeien in een rookvrije omgeving.”

Directe aanleiding

Onlangs is het plein voor het stadhuis weer toegankelijk gemaakt nadat het opnieuw ingericht is en deze nog officieel in het najaar 2024 in gebruik zal worden genomen. Hiermee is, naast toegang tot het stadhuis, ook een mooie groene omgeving gerealiseerd om prettig te verpozen.

Het is voor niet-rokers fijn om te kunnen verblijven in een rookvrije omgeving. Tegelijkertijd een rookvrije omgeving rokers kan helpen om minder of zelfs kan aanmoedigen om te stoppen met roken. Terwijl een rookvrije omgeving ex-rokers helpt om gestopt te blijven.

Goed voorbeeld doet goed volgen voor een breder rookvrije gemeente. Dit bijdraagt aan een volgende stap richting een rookvrije generatie. Bovendien dit bijdraagt aan een peukvrije omgeving en minder zwerfafval.

 

Welzijn artikelen