HomeNieuwsVerkeer en VervoerGemeenteraad: ‘Stadsbus en betere busverbindingen in Purmerend noodzakelijk’

Gemeenteraad: ‘Stadsbus en betere busverbindingen in Purmerend noodzakelijk’

Tekstbord-gratis-bus

De gemeenteraad heeft op 11 november 2021 unaniem een motie ingediend en ook aangenomen die het openbaar vervoer binnen Purmerend moet verbeteren

In de Vervoerregio Amsterdam wordt binnen kort besloten over het bestek voor de nieuwe vervoersvergunning Zaanstreek-Waterland. De busverbindingen tussen de wijken onderling en tussen de wijken en het centrum van Purmerend zijn verre van optimaal. Ook de busverbinding van en naar belangrijke voorzieningen, zoals het ziekenhuis, stadhuis en winkelcentra kunnen beter.

De snelste route tussen twee punten binnen Purmerend is in veel gevallen een bus richting Amsterdam te nemen en in Ilpendam over te stappen, terug richting
Purmerend.Bedenk daarbij dat verkeer en parkeren in de groeiende stad Purmerend een steeds grotere uitdaging zal worden. Een goede busverbinding binnen de stad kan inwoners motiveren om de auto te laten staan en zich ook binnen de stad meer met het openbaar vervoer te verplaatsen. De introductie van een Purmerendse stadsbus, die alle Purmerendse wijken verbindt met elkaar en met belangrijke voorzieningen, kan hiervoor zorgen.De gemeenteraad vindt dat een potentieel vervoerder zich bij de bieding op de aanbesteding dient te onderscheiden op bovengenoemd aspect.

Besluitvorming in Vervoersregioraad

In december besluit de Vervoersregioraad over de inhoud van het bestek voor de aanbesteding. De regioraadsleden die in de Vervoersregioraad zitting hebben zullen zich, gelet op de unanieme wens van de gemeenteraad, inspannen dat in de nieuwe openbaar-vervoerconcessie de wijken en het historisch centrum middels een stadsbus worden verbonden.

Het grote belang van de stadsbus voor Purmerend zal door hen dan ook stevig op tafel worden gelegd om duidelijk te maken dat het busvervoer binnen de stad Purmerend sterk verbeterd moet worden. De toekomstige mobiliteit in de stad zelf staat immers op het spel.

Stadspartij-Beemster Polder Partij juicht het eensgezinde standpunt toe

De STADSPARTIJ pleit al jaren -tot nu toe tevergeefs- voor de verbetering van het openbaar vervoer in Purmerend, echter ook voor de verbindingen met de regio in het algemeen. Met de uitbreidingen van het grotendeels landelijke gebied van de Beemster neemt de urgentie hiervan alleen maar toe.

In hoofdstuk 8.5 van ons Verkiezingsprogramma zijn de visie, ambitie en wensen van Stadspartij-Beemster Polder Partij weergegeven. Wij zijn dus erg ingenomen met dit thans eensgezinde standpunt van de Purmerendse partijen.

 

Verkeer en Vervoer artikelen