HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeenteraad bezoekt de regio

Gemeenteraad bezoekt de regio

mariopromotiedagpnoord2
Foto Stadspartij

In een speciaal georganiseerd stadsbezoek, ging de gemeenteraad van Purmerend op 13 mei jl. op visite bij enkele omliggende gemeenten. Namens de Stadspartij waren Mario Hegger (foto) en Helana Aslander hierbij aanwezig. Aslander schreef hierover het volgende.

“Na het bezoek in het najaar van 2008 aan de wijk Wheermolen gingen de raadsleden en fractieassistenten op 13 mei jl. opnieuw “on tour”. Deze keer een zeer geslaagde dag waarbij de economie en het water centraal stonden. Zelfs het weer werkte mee deze dag. Teleurstellend was wel dat de opkomst tegen viel, en groot aantal partijen was afwezig en het percentage fractieassistenten ten opzichte van raadsleden was hoog. Dit kan zeker niet aan het programma gelegen hebben.

De dag begon met een presentatie op het gemeentehuis van Purmerend van de heer Penning van de Kamer van Koophandel. Penning benadrukte de bijzondere positie van Purmerend gezien haar ligging, stedelijk gebied, Waterlands groen en stadsregio. Uit onderzoek van de afgelopen periode blijkt dat met name de transportsector, de groothandel en de industrie het moeilijk hebben. Hij vroeg aandacht voor de groep schoolverlaters met een technische opleiding. Voorkomen moet worden dat deze een andere richting opgaan. Er worden dan ook projecten gestart met de metaalunie/UWV en de VMBO- en MBO-opleidingen. Aan de raadsleden en het college van B&W kwam het advies om te investeren in infrastructuur en om woningbouw te stimuleren. Er blijft een behoefte aan kantoren en bedrijventerreinen.

Na deze introductie werd er per bus en bezoek gebracht aan een tweetal bedrijven op bedrijventerrein de Baanstee.  en De Ruiter. Beide bedrijven maken de interieurs voor grote motor- en zeiljachten. Het was leuk om te zien hoeveel jonge gedreven vakmensen van een plank teakhout een prachtig interieur maken. Wel werd duidelijk dat de meeste werknemers van buiten Purmerend komen, in dit geval uit Monnickendam. Na de lunch bezochten wij het “moederbedrijf” Hakvoort in Monnickendam, die bij gebrek aan uitbreidingsruimte in de eigen gemeente gekozen had om uit te breiden in de Baanstee.

Na een korte stop bij een woningbouwlocatie in Zuiderwoude (foto) vervolgde de dag via een vaartocht met de boswachter. Deze hield een vlammend betoog over de fouten die gemaakt worden bij het beheer van de natuur. Er wordt veel geld verspild door foute keuzes terwijl bijvoorbeeld de weidevogelstand achteruitloopt. Het subsidiëren van nesten lost niets op, omdat het percentage jonge kuikens dat overleeft gering is. De oplossing zit in het verplaatsen van het maaiseizoen.

De laatste presentatie van de dag werd gegeven in Broek in Waterland door het Hoogheemraadschap. Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het Hoogheemraadschap een adviserende rol gekregen bij de vaststelling van bestemmingsplannen. Er wordt een zogenoemde watertoets uitgevoerd of er voldoende opvangcapaciteit in het gebied is. Een goed voorbeeld was de nieuwe wijk Weidevenne. Een goede samenwerking met de gemeente is van groot belang om de  voeten droog te houden in de toekomst.

Tegen 17.30 keerden het gezelschap terug in Purmerend. Dit was beslist een leerzame en goed verzorgde dag die de blikken van de politici moeten verbreden.”

Algemeen Bestuur artikelen