HomeNieuwsSociale ZakenGemeenteraad bespreekt criteria voor locatie De Woonplek

Gemeenteraad bespreekt criteria voor locatie De Woonplek

Op 28 mei 2020, besloot de gemeenteraad dat er een voorziening moet komen met 24-uur zorg voor mensen met verschillende complexe problemen, waarbij een verslaving of psychiatrie een rol kan spelen. De Woonplek.
Deze woonvoorziening biedt voor de doelgroep een stabiele woonplek met als doel de kwaliteit van leven vergroten en de overlast die de doelgroep nu in wijken veroorzaakt verminderen.

Door de gemeenteraad en zorgpartijen zijn de afgelopen tijd digitale werkbezoeken gebracht aan verschillende locaties in andere steden, waarbij de ligging van vergelijkbare woonvoorzieningen uitgelicht werd. Daarna is samen met de gemeenteraad en zorgpartijen gesproken over welke zaken belangrijk zijn.
Dat gesprek heeft geleid tot een voorstel met criteria.
Het college van B&W legt de criteria voor de locatie van De Woonplek nu voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad hierover in september een besluit te nemen.

De criteria

Het college vraagt concreet de raad akkoord te gaan met de vaststelling van de onderstaande rand voorwaardelijke en overige locatiecriteria voorde Woonplek.

Randvoorwaardelijk

 • Goede bereikbaarheid (dichtbij OV, centrale omgeving en goede ontsluiting mogelijk)

  Criterium: de locatie moet op maximaal 15 minuten loopafstand van openbaar vervoer liggen.

 • Nabij (algemene) voorzieningen

  Criterium: De locatie moet op maximaal 15 minuten loopafstand van algemene voorzieningen (als een winkelcentrum) liggen en maximaal 20 minuten fietsafstand van het centrum.

 • Niet afgelegen, niet middenin een woonwijk

  Criterium: minimaal 100 meter van de eerste bestaande woning c.q. voorziening, tenzij sprake is van een natuurlijke afscheiding (zie hieronder onder toelichting en overige criteria). In beide gevallen geldt een maximale afstand van 800 meter.

Overige locatiecriteria

Onder overige criteria vallen onderdelen die niet absoluut noodzakelijk zijn, maar
ondersteunend zijn aan de locatie. Het gaat om:

 • mogelijkheid tot terugtrekken in prikkelarme omgeving op de locatie zelf (denk aan een moestuin of contact met dieren);

 • mogelijkheid om op de locatie of dicht daarbij dagbesteding te organiseren;

 • natuurlijke’ afscheidingen (zoals een locatie aan een doodlopende weg, een grotere weg die tussen de locatie en woningen c.q. voorzieningen ligt of een sloot)

 • geen drukke, doorgaande loop- en fietsroutes direct langs de locatie

 • gemeentelijk eigendom.

Besluitneming

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 16 september 2021 (vanavond) en neemt een besluit op 23 september 2021.

Na vaststelling van de criteria zal het college op verzoek van de raad op zoek gaan naar geschikte locaties. Gesprekken met de omgeving van de gevonden locatie(s) worden – in overleg met de gemeenteraad – daarna gevoerd.

Sociale Zaken artikelen