HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeenten Purmerend en Edam-Volendam gaan samen crisisnoodopvang asielzoekers realiseren

Gemeenten Purmerend en Edam-Volendam gaan samen crisisnoodopvang asielzoekers realiseren

foto Stadspartij


Op dit moment verkeert de opvang voor asielzoekers in een crisis. De situatie, voor zowel mensen die asiel willen aanvragen als voor medewerkers met name in Ter Apel, is nog nauwelijks houdbaar. In de afgelopen weken heeft het Rijk de Veiligheidsregio’s om dringende extra hulp gevraagd.

Daarom gaat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) samen met gemeenten Purmerend en Edam-Volendam deze nieuwe opdracht aan. Dit betekent dat er op korte termijn in totaal 450 asielzoekers worden opgevangen in een crisisnoodopvang. De colleges van de beide gemeenten steunen dit besluit. Samen kunnen de gemeenten meer doen en hun opgedane ervaringen benutten. Door kort en snel verlichting te bieden aan de crisissituatie kan het Rijk verder met het oppakken van de oplossingen voor de langere termijn. Zoals het verbeteren van de doorstroming en het versnellen van procedures om flexwoningen mogelijk te maken.

Tijdelijke crisisnoodopvang in Baanstee-Noord

De burgemeesters in de regio vinden dat niemand na zoveel ellende en die op de vlucht is voor onheil of een veilige nieuwe thuishaven zoekt, buiten zou moeten slapen. Deze crisis kan alleen worden opgelost door snel en voor een korte tijd asielzoekers op te vangen. En die opvang en ondersteuning willen burgemeester Don Bijl van de gemeente Purmerend en burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam samen bieden. Er is inmiddels ook veel ervaring opgedaan door de gemeenten en de Veiligheidsregio. Die ervaringen willen wij ook hier samen gaan inzetten. Gezien de snelheid en urgentie is de meest voor de hand liggende locatie het buitengebied op de grens van de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam, namelijk Baanstee-Noord.

450 asielzoekers

Het is de bedoeling om de crisisnoodopvang op het terrein van Baanstee-Noord vanaf 1 oktober te openen voor een periode van drie maanden voor 450 asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke noodopvangplek van meerdere tenten met basisvoorzieningen aan de Visserijweg: de locatie waar de nieuwe milieustraat van de gemeente Purmerend zal komen. Deze locatie is van de gemeente Purmerend en hindert daardoor geen ontwikkelingen van andere toekomstige bedrijven. Veel praktische en organisatorische zaken moeten nog verder uitgezocht worden: van nutsvoorzieningen, verlichting, beveiliging, tot het soort tenten, maaltijden en dagbesteding. Dit gaat de komende weken gebeuren.

Meer informatie

Op de pagina vragen en antwoorden leest u meer over de tijdelijke opvang. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via noodopvangbaanstee@purmerend.nl.

Algemeen Bestuur artikelen