HomeNieuwsWelzijnGemeente onderzoekt gemeentelijke monumenten in de Beemster

Gemeente onderzoekt gemeentelijke monumenten in de Beemster

Molen De Nachtegaal Beemster ‘gedoogd’ Rijksmonumnent
foto Stadspartij-BPP


In april is de gemeente gestart met een onderzoek naar gemeentelijke monumenten in de Beemster. Voor dit onderzoek is een inventarisatielijst opgesteld van 75 monumentwaardige objecten. Deze objecten kunnen een woning, stolp, een schuur/kapberg, een weegbrug of school zijn. Wanneer een object serieus in aanmerking komt om als monument aangewezen te worden neemt de gemeente contact op met de eigenaar. 

Sinds de fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster per 1 januari 2022 is het mogelijk om, op basis van de erfgoedverordening Purmerend 2022 ook in de Beemster beschermde gemeentelijke monumenten aan te wijzen.

Monumentaal erfgoed beschermd
‘Gemeente Purmerend heeft een lange, rijke geschiedenis. Kenmerkende gebouwen met een bijzondere uitstraling en architectuur vertellen ons meer over ons verleden en worden daarom beschermd als gemeentelijk monument. Voor de stad Purmerend was het al een continue proces om naar cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde van gebouwen te kijken en deze middels een gemeentelijke monumentenstatus te behouden voor de toekomst. De voormalige gemeente Beemster kende echter geen gemeentelijke monumenten, met dit onderzoek komt daar nu verandering in.’, aldus wethouder Pascal Verkroost.

Werkgroep
De inventarisatielijst van de monumentwaardige objecten is mede samengesteld op basis van lijsten van het Historisch Genootschap Beemster en de provincie Noord-Holland. Aan de adviseurs, bouw- en architectuurhistorici, van MOOI Noord-Holland is opdracht gegeven om het onderzoek naar de monumentwaardigheid uit te voeren. Zij hebben een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het Historisch Genootschap Beemster en medewerkers van de gemeente. Ook erfgoedvereniging Heemschut, de Boerderijenstichting en de Kuypers Stichting zijn uitgenodigd voor dit onderzoek.

Erfgoedverordening Purmerend 2022
Na de eerste selectie gaat de werkgroep een aantal geselecteerde objecten bekijken. Wanneer een object serieus in aanmerking komt om als monument aangewezen te worden neemt de gemeente contact op met de eigenaar. Uiteindelijk zal de gemeente de objecten die monumentwaardig zijn aanwijzen als gemeentelijk monument op grond van de Erfgoedverordening Purmerend 2022.

Welzijn artikelen