HomeNieuwsSociale ZakenGemeente neemt uitvoering M€€rDoen zelf ter hand

Gemeente neemt uitvoering M€€rDoen zelf ter hand

In 2015 is de uitvoering van de minimaregeling (M€€rDoen) niet vlekkeloos verlopen. Reden waarom STADSPARTIJ raadslid Petra de Boer hier vragen over stelde aan het college. Het college zegde in antwoord op de vragen toe dat de regeling in 2016 beter zal worden uitgevoerd. Nu blijkt dat AMC consultancy, die al jarenlang onder de naam Bureau M€€rDoen de minimaregelingen voor de gemeente Purmerend uitvoert, voorlopig een betere uitvoering niet kan realiseren.

Daarom pakt de gemeente de uitvoering zelf op. Hiermee haar toezegging tot verbetering nakomend.

Doormodderen niet in belang van burgers

Voor een deel worden de problemen veroorzaakt door de invoering van de Participatiewet, waardoor de regeling veel meer werk met zich meebracht door bijvoorbeeld controles op kostendelers. Hierover is in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met AMC consultancy om de gevolgen te beperken. Met AMC consultancy is gesproken over de uitvoering voor het jaar 2016. De insteek van het college hierbij was dat de uitvoering in januari, uiterlijk begin februari 2016 moet starten.
AMC consultancy gaf aan dat er (fors) geïnvesteerd moet worden in de automatisering. Bovendien lieten zij weten niet eerder dan in maart 2016 te kunnen starten met de uitvoering.

Mede vanwege het voorgaande (de onzekerheid als gevolg van nieuwe ICT) betekent dit opnieuw een risico in de tijdige aanbieding van de minimaregeling aan de inwoners. Portefeuillehouder Edwin Voorbij vindt dit niet in het belang van de burgers. Een tijdige en goede dienstverlening heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door de bedrijfszekerheid van de regeling en een effectieve kostenbewuste uitvoering.
Daarnaast is het college bezig het minimabeleid opnieuw vorm te geven, waarbij wordt aangesloten bij wat passend is voor de situatie van de inwoner.

Gemeente neemt uitvoering zelf ter hand

Een en ander heeft Portefeuillehouder Voorbij ertoe gebracht alternatieven te onderzoeken. Hem is gebleken dat het door de gemeente zelf uitvoeren van de regeling in ieder geval voor het komend jaar mogelijk is. Concreet betekent dit dat de regeling nu wordt voorbereid door de afdeling Werk en Welzijn.

De aanvragen kunnen begin januari 2016 al daar worden uitgezet en in februari 2016 kunnen de eerste betalingen verricht worden. Bovendien kan er beter naar de samenhang gekeken worden tussen de minimaregelingen en overige vormen van bijzondere bijstand. Dit past ook binnen het (individuele) maatwerk principe, zo stelt wethouder Voorbij. Tegelijk wordt een effectieve werkwijze ingericht, waarin de middelen om de regelingen uit te voeren goed worden ingezet.

Sociale Zaken artikelen