HomeNieuwsMilieuGedeputeerde Rommel vraagt Remkes om duidelijkheid over meetcorrectie stikstof (update 25 augustus)

Gedeputeerde Rommel vraagt Remkes om duidelijkheid over meetcorrectie stikstof (update 25 augustus)


Samen met de andere 11 provincies zat gedeputeerde Esther Rommel op 22 augustus namens Noord-Holland aan tafel bij Johan Remkes. Onderwerp van gesprek: de voorgenomen stikstofmaatregelen van het Rijk.

Remkes is namens het kabinet aangesteld als onafhankelijk gespreksleider. Zijn opdracht is het gesprek aan te gaan over de invulling van de opgaves voor natuur, stikstof, klimaat, water en de toekomst van de Nederlandse landbouw. De afgelopen weken sprak hij onder andere vertegenwoordigers van boeren- en natuurorganisaties. Op 22 augustus was het de beurt aan de provincies. Ook minister-president Mark Rutte, minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof), minister Henk Staghouwer (Landbouw en Natuur) en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) waren aanwezig.

Tijdens het gesprek wees Rommel Remkes op het feit dat Noord-Holland al langer bezig is met de gebiedsgerichte aanpak. Ze gaf aan dat de provincie echter wel financiële middelen nodig heeft van het Rijk. Ook moeten omstandigheden worden aangepakt die de gebiedsgerichte aanpak bemoeilijken. Eén van die onduidelijkheden betreft een bron van stikstof waar Noord-Holland – en de 2 andere kustprovincies Zuid-Holland en Zeeland – mee te maken heeft. Deze bron heette voorheen ‘ammoniak van zee’, maar is inmiddels omgedoopt tot ‘meetcorrectie’. Onduidelijk is wat het is en waar het vandaan komt. De stikstofuitstoot van de scheepvaart, industrie en Schiphol, landbouw, wegverkeer en stikstof vanuit het buitenland zijn wel bekend en meegenomen in de modellen.

Rommel legt uit: “Voor ons is het echter van groot belang om daar achter te komen. Ter vergelijking: het percentage uitstoot van de landbouw in de duinen van Den Helder en Callantsoog is slechts 18%. De zogenaamde meetcorrectie is maar liefst 29%, dat is bijna een derde van de totale uitstoot.”

Provinciale Staten hebben vastgesteld dat elke sector zoals industrie – bijvoorbeeld TATA Steel en Schiphol – en landbouw evenredig moeten bijdragen aan de stikstofafname. Het is voor de provincie daarom noodzakelijk te weten wat die zogenaamde meetcorrectie is. Het is nu onbekend hoe Noord-Holland deze bron moet laten afnemen. “En we kunnen die last niet op de andere sectoren leggen,” vervolgt Rommel.

“Ik heb daarom nogmaals benadrukt bij Remkes en de aanwezige ministers dat we deze informatie nodig hebben. Het RIVM is inmiddels bezig met een onderzoek. Ik hoop de resultaten snel te ontvangen, want we moeten op 1 juli 2023 de minister laten weten hoe we de stikstofuitstoot gaan terugbrengen.”

Milieu artikelen