HomeNieuwsWelzijnGanzen komen terug in de Bottersloot!

Ganzen komen terug in de Bottersloot!

boerengans.jpg 

Het lezen van het gezinsblad van 14 mei 2008 geeft hoop.
In een klein artikel wordt vol trots opgemerkt dat in overleg met de bewoners in de Schipperslaan de beplanting is vervangen. Bij de vervanging is niet alleen gekeken naar de sierwaarde van de planten maar ook de aantrekkelijkheid voor de vogels. De mening van de bewoners wordt dus meegewogen bij de inrichting van de stad. De bewoners van de Botterstraat zijn met dit hoopgevend bericht in het achterhoofd in gesprek gegaan met wethouder Krieger over de ganzenproblematiek die hij in hun buurt aanrichtte.

Woensdagmiddag hadden de bewoners van de Botterstraat een gesprek met wethouder Krieger. Onderwerp van gesprek was het opnieuw plaatsen van de ganzen en de invulling van het gebied rondom de Bottersloot.
De actie tot de ruiming van de vorige ganzen was overigens, aldus wethouder Krieger, niet toe te rekenen aan Duke maar het gevolg van een fout van de gemeente Purmerend.

In een notitie hierover aan de gemeenteraad zal hij nog nader op de kwestie ingaan, kondigde hij al vast aan. In die notitie zal wethouder Krieger ook aangeven wat het lot van de honderden Canadese ganzen is geworden. Die zouden worden herplaats door ‘ganzenvanger’ Duke, maar blijken aldus dit bedrijf in eerder uitlatingen voor 98% te zijn vergast.
Tot de behandeling van die notitie in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden en is afgerond,  heeft de wethouder aangegeven dat het Duke verboden is om ganzen te vangen. Wel mag Duke binnen Purmerend de nesten beheren. De eieren worden zodanig behandeld dat er geen ganzenkuikens kunnen worden geboren..

De resultaten van een bewonersenquête zijn tijdens het gesprek aan de wethouder overhandigd.
Hierin geven de bewoners duidelijk aan hoe zij hun omgeving graag zouden zien ingevuld.
Concreet willen de bewoners het opnieuw plaatsen van de ganzen, het traditioneel beheer van de groenstrook (kort gemaaid) en het uitvoeren van achterstallig onderhoud van de sloot.

akka_website-web.jpgEnigszins teleurgesteld kwamen de bewoners uit het gesprek. De wethouder kon alleen de toezegging doen dat de ganzen worden teruggeplaatst. Hoe, waneer en in welke omgeving is echter nog niet duidelijk. Binnen veertien dagen zal de wethouder met nadere antwoorden komen.
De wethouder heeft wel al toegezegd dat er 10 ganzen mogen worden teruggeplaatst via de stichting Akka ganzenparadijs en dat hij ook niet onwelwillend staat tegenover een donatie aan deze stichting (http://www.ganzenparadijs.nl/)

Gezien de opstelling van de wethouder zoals verwoord in het gezinsblad onlangs, rekenen de bewoners op de wethouder om betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving te stimuleren.
De wijk Wheermolen heeft al genoeg te verduren, niet alleen door de ganzenproblematiek maar ook door de sloop aan de meteorenweg en planetenstraat en ook bij het onderhoud van het ‘schaarse’ groen is deze wijk geen koploper. Wellicht dat er nu een omslag aanstaande is.

Nog veertien dagen zullen de bewoners met smart moeten wachten totdat de Wethouder zijn (ganzen) ei gelegd heeft. We houden u op de hoogte!

Welzijn artikelen