HomeNieuwsWelzijnGanzen binnenkort terug in Bottersloot

Ganzen binnenkort terug in Bottersloot

eco zone 002.jpg
Wethouder Krieger heeft in de loop van afgelopen maandag de actievoerende bewoners van de Botterstraat in een schriftelijke reactie geïnformeerd over het plaatsen van nieuwe boerenganzen in de Bottersloot.
Daartoe opgeroepen door de bewoners doet de wethouder in zijn brief nogmaals de toezegging dat de gemeente zal meewerken aan het herplaatsen van maximaal tien boerenganzen in de sloot.

In een eerste reactie lieten de bewoners van de Botterstraat, Jolstraat en de Henry Dunantstraat weten blij te zijn met deze toezegging en dat zij op korte termijn contact op gaan nemen met de Stichting Akka’s ganzenparadijs in Coevorden om de herplaatsing te regelen.
De woordvoerders van de Botterstraat, Menno Lageveen en Helana Aslander, geven in hun reactie aan Krieger aan de zorg en (nest)beheer voor de nieuwe dieren op zich te willen nemen.

Als eerste gaan ze met de groenstrook waar de vogels worden uitgezet aan de slag. "De komende periode zullen wij als bewoners dan ook zorg dragen voor het onderhoud van de groenstrook zodat de dieren voldoende gras en groenvoer tot zich kunnen nemen en om te voorkomen dat zij opnieuw hun leefgebied zullen verlaten omdat ze een hekel hebben aan dichte begroeiing en lang gras", aldus Menno Lageveen. 
Uit de brief uit de Botterstraat blijkt ook dat het tijdstip waarop de ganzen geplaatst kunnen worden door de buurtbewoners zelf mag worden bepaald. Wat Menno Lageveen en Helana Aslander betreft zal dit dan ook zo snel mogelijk gaan gebeuren.

De actie van de bewoners is dus succesvol wat de plaatsing van 10 nieuwe ganzen betreft. De juridische procedure om erachter te komen en zo te kunnen controleren waar de eerder gevangen ganzen zijn herplaatst ( en of deze dus nog in leven zijn), wordt voortgezet.

Welzijn artikelen