HomeNieuwsWelzijnExtra subsidie voor Reuring

Extra subsidie voor Reuring

reuring.jpg
Het college van B&W heeft in haar vergadering van dinsdag 4 november gesproken over het budget voor Reuring 2009, het jaarlijks terugkerende zomerevenement in Purmerend. De wegvallende bijdrage vanuit het Actieplan Cultuurbereik wil het college in ieder geval voor 2009 compenseren door toewijzing van  de helft van het budget van het evenementenbeleid. Dat budget is 50.000 euro.

In 2009 gaat in het collegevoorstel in ieder geval 25.000 euro eenmalig naar Reuring. In de loop van dit jaar nog en 2009 zal het college nagaan in hoeverre andere financieringsbronnen zoals de provincie, mogelijkheden bieden voor Reuring. Ambtelijk zijn de contacten met de provincie al gelegd. Het college stelt de raad voor er mee in te stemmen dat 25.000 euro van het in de begroting 2009 opgenomen evenementenbudget eenmalig in 2009 gereserveerd wordt voor Reuring. Het college komt tot dit voorstel na scherpe kritiek van voorzitter Ruud Verboom van Reuring op de lakse houding van het college m.b.t. de financiële positie van Reuring. Het betoog van Verboom kreeg veel weerklank bij de raadsfracties.

Welzijn artikelen