HomeNieuwsMilieuEvaluatie scheiding test bio-afval hoogbouw laat veel problemen zien

Evaluatie scheiding test bio-afval hoogbouw laat veel problemen zien

OostervenneEA
foto Stadspartij


De proef in de Oostervenne en Westervenne laat zien dat het gescheiden inzamelen van bio-afval bij hoogbouwcomplexen geen eenvoudige oplossing kent. Het apart houden van bio-afval in een flat of appartement is een kleine uitdaging waar het gaat om beschikbare ruimte en het bewaarmiddel voor het afval.

Dit laat wethouder Van Meekeren in een memo aan de gemeenteraad weten.

Het centraal verzamelen van het bio-afval gaat goed, al is een regelmatige schoonmaak van de verzamelcontainer in de warmere maanden wel een noodzaak. Het merendeel van de bewoners die meedoen met de pilot is positief over het mogelijk maken van de gescheiden inzameling. De kanttekeningen die bewoners bij de gescheiden inzameling plaatsen zijn helder, al zijn deze niet allemaal oplosbaar.

De volgende punten duidelijk geworden

  • De inworpopening van de verzamelcontainers zit erg hoog, waardoor iedereen die niet heel groot is er moeilijk bij kan. Hier wordt een oplossing voor gezocht.

  • In de warme maanden is het risico op geuroverlast hoog, extra schoonmaken is in deze maanden noodzakelijk.

  • Voor twee verzamelcontainers is het verzoek gekomen om ze te verplaatsen naar een andere locatie, dit is uitgevoerd.

Test geslaagd?

De cijfers laten een duidelijk beeld zien. De deelname in de testlocatie lag op zo’n 30%.
In Purmerend zijn ongeveer 12.400 hoogbouwaansluitingen. Bij een deelname van 30% gemiddeld, betekent dat er dus zo’n 3720 huishoudens mee zullen gaan doen.

In de pilot gooiden de deelnemende huishoudens elke twee weken 1,9 kilo bio-afval weg. Dat is bijna 50 kilo op jaarbasis, oftewel bij 30% deelname:186.000 kilo bio-afval per jaar dat niet langer onnodig verbrand wordt.

Is de besparing op de verbrandingskosten voldoende om in elk geval de kosten van de investeringen en de inzameling te dekken? Helaas niet.

Draagt de gescheiden inzameling van bio-afval in de hoogbouw bij aan een betere afvalscheiding? Ja, dat doet het en dat is belangrijk.

Daarbovenop komt dat een groot deel van de bewoners van de hoogbouw ook graag het bio-afval zou willen scheiden.

Vervolg
Om de ontwikkeling van te behalen resultaten verder te onderzoeken willen her college de proefwijk uitbreiden met een volgende buurt waar voornamelijk koopappartementen in zitten, om te bepalen of dit tot andere resultaten leidt.

De vervolgaanpak ziet er dan als volgt uit:

  1. Fine-tunen van de pilotwijk Westervenne/Oostervenne voor wat betreft de genoemde aandachtspunten en monitoren of dit tot betere scheidingsresultaten leidt;

  2. In de vervolgwijk bewoners benaderen om deel te nemen aan ons onderzoek;

  3. De gescheiden inzameling in de betreffende wijk voorbereiden en uitrollen;

  4. Monitoren wat de resultaten van de gescheiden inzameling in de tweede wijk zijn en beide wijken met elkaar vergelijken.

Lees HIER de memo van wethouder Van Meekeren over de evaluatie

Milieu artikelen