HomeNieuwsSociale ZakenEvaluatie pilotproject team bemoeizorg

Evaluatie pilotproject team bemoeizorg

zorg.jpg
Het team bemoeizorg is inmiddels ruim een jaar bezig in de regio Zaanstreek Waterland. De doelgroep van dit type zorg bestaat uit mensen die niet in staat zijn basaal voor zichzelf te zorgen, of de zorg te regelen die zij nodig hebben.

Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden en  geen stabiel contact met de hulpverlening. In 2008 heeft het Team Bemoeizorg 63 cliënten aangemeld uit de regio Waterland om tóch te komen tot accepteren van ondersteuning en een vangnet aan hulpverleners te creëren. Een aantal gegevens over 2008 ontbreekt om het volledige pilotproject nu al te kunnen evalueren en wordt meegenomen in een tussenevaluatie in juni 2009.
Het college van B&W van Purmerend heeft voor 2009 besloten een projectsubsidie te verlenen en neemt na de tussenevaluatie een besluit over de verdere toekomst van het team Bemoeizorg in deze regio.

 

Bron: B&W nieuws

Sociale Zaken artikelen