HomeNieuwsAlgemeen BestuurElektronische dienstverlening burgerlijke stand wordt mogelijk

Elektronische dienstverlening burgerlijke stand wordt mogelijk

digitaleoverheid
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat elektronische dienstverlening door de burgerlijke stand mogelijk maakt. Dit leidt tot lastenverlichting bij burgers en bedrijven en uiteindelijk meer efficiency bij gemeenten omdat veel (papieren) formaliteiten gaandeweg kunnen worden afgeschaft. De elektronische weg komt niet in de plaats van, maar is een alternatief voor de traditionele aangifte bij het loket.

De aangifte van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden kan straks via de computer. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert de gegevens bij de basisregistratie Personen (BRP). Deze werkwijze is veel efficiënter dan de bestaande procedure. Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een afschrift van de geboorteakte en een uittreksel GBA, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd. Dat kost tijd, geld en moeite omdat ze vaak bij andere gemeenten moeten worden opgevraagd. Digitale verstrekking van uittreksels en afschriften van deze akten is straks ook mogelijk.

Er komt een gefaseerde invoering, maar alleen als dat betrouwbaar en veilig kan. Eerst de overlijdensaangifte, dan de aangiften van huwelijk en geregistreerd partnerschap en als laatste de geboorteaangifte. In Den Bosch loopt momenteel een pilot, waarvan de eerste fase eind 2014 zal zijn afgerond. Het streven is om met ingang van 1 juli 2015 een begin te maken met een landelijk uitrol van de elektronische aangifte.

Om (identiteits)fraude te voorkomen, is voorzien in waarborgen. Daarvoor zijn DigiD (voor burgers) en E-Herkenning (voor bedrijven) het vertrekpunt. De keuze voor DigiD sluit aan bij de in het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid gemaakte keuze om DigiD te gebruiken voor alle overheidsdienstverlening waarbij elektronische identificatie vereist is.

Algemeen Bestuur artikelen