HomeNieuwsSociale ZakenEigen bijdrage Wmo € 17,50 per vier weken

Eigen bijdrage Wmo € 17,50 per vier weken

raadszaal2HA
De gemeenteraad heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vast te stellen op € 17,50 per periode van 4 weken, met ingang van 1 januari 2018. Voor veel mensen met een beperking betekent dit een verlaging van hun huidige eigen bijdrage. Voor meerpersoonshuishoudens die nog niet AOW-gerechtigd zijn, betekent dit dat zij voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage betalen.
Deze eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen voor inwoners boven 18 jaar – behalve voor rolstoelen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De eigen bijdrage voor deze 3 voorzieningen is afhankelijk van het verzamelinkomen en het eventuele vermogen, de gezinssamenstelling en de leeftijd. Voorbeelden van voorzieningen zijn: een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf.
Voorbeelden van voorzieningen waarvoor de verlaging van de eigen bijdrage geldt, zijn: een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf.
Uitzonderingen
Een andere regel geldt voor twee soorten voorzieningen:
–    er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor dagbesteding;
–    voor Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) betaalt de gebruiker een tarief per rit. De hoogte van dit tarief is vergelijkbaar met die van het gewone openbaar vervoer.
Deze uitzonderingen gelden ongeacht de samenstelling van het huishouden.

Sociale Zaken artikelen