HomeOnze teamsSeniorenafdelingEenzaamheid in Purmerend

Eenzaamheid in Purmerend

BertgeelHA
Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn betreft een gevoel en kan vergaande gevolgen hebben. Een mens, van jong tot oud, heeft verbinding met andere nodig om zich gezond te ontwikkelen. Eenzaamheid kan tot fysieke problemen leiden. Neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat bij eenzaamheid hetzelfde hersengebied wordt geactiveerd als bij pijn.  
Eenzaamheid is niet vast te omschrijven, de een heeft meer behoeft aan sociale contacten dan een ander. Eenzaamheid is heel persoonlijk. Het is ook zeer moeilijk te herkennen, met eenzaamheid loop je niet te koop, er hangt geen bordje op “ik ben eenzaam”.
Eenzaamheid is een ingrijpend probleem in een mensenleven en is absoluut niet aan leeftijd gebonden. Het gebrek aan menselijk contact kan vele oorzaken hebben. Bij ouderen wordt het vaak veroorzaakt door het wegvallen van een partner waarddor de sociale contacten verdampen. Ook pensionering is vaak een oorzaak, mensen zonder hobby’s vallen vaak in een zwart gat als het werk opeens gedwongen stopt. Bij jongeren zijn er veel oorzaken aan te wijzen waardoor eenzaamheid ontstaat zoals een echtscheiding, ziekte, het wegvallen van werk en inkomen of het anders zijn dan de mensen in je omgeving. Maar eenzaamheid kan ook te maken hebben met je karakter, het kan zelfs een keuze zijn. Maar in bijna alle gevallen is het ontstaan door omstandigheden en daarom is Iedere eenzaam mens er één te veel.
Hoe te bereiken?

Grote vraag die altijd overal weer opduikt is hoe bereik je de mensen die eenzaam zijn. Op deze vraag is tot op heden nog geen afdoend antwoord geformuleerd. Als ze niet eenzaam waren zouden ze wel in beeld zijn. Het bereiken van eenzame mensen zal makkelijker worden als er goed wordt samengewerkt. Dat betekent dat de sociale netwerken (daarbij bedoelen we familie, vrienden huisarts, wijkagent, sociale wijkteams, woningcorporaties, buren, etc.)  goed moeten kijken naar gedragingen in hun omgeving en voor al de samenwerking moeten zoeken. Op tijd signaleren en naar oplossingen zoeken kan veel leed besparen.

Als een eenzaam mens eenmaal in beeld is zijn er heel veel mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. De maatschappij heeft daarom veel behoefte aan vrijwilligers in allerlei organisaties of dat nou in de zorg is, sport, onderwijs of hulpverlening, er is keuze genoeg.
Als de eenzaamheid al in een dusdanig stadium is dat het door vrijwilligershulp niet meer op te lossen is moet er hulp worden ingeroepen door professionals. Er zijn meerdere organisaties die in staat zijn goede professionele hulp te bieden in het geval van eenzaamheid.
Aantallen?
Er zijn niet direct actuele cijfers over de eenzaamheid onder de inwoners van Purmerend. Cijfers uit 2016 gaven aan dat aan dat 8% van de Purmerenders zich eenzaam tot zeer eenzaam voelt. Landelijk vertoont zich een gelijk cijfer. Daarnaast zijn er 48% van onze Purmerendse inwoners dat zich in 2016 sociaal eenzaam voelde en 24% voelde zich emotioneel eenzaam. We hebben het hier over cijfers die bekend zijn. De afdeling senioren van de Stadspartij heeft weinig vertrouwen in deze cijfers.
Een van de kenmerken van eenzaamheid is het gebrek aan contact met andere menen dus deze cijfers zijn in onze ogen een vrij lage schatting van het werkelijk eenzaamheidscijfer.
Het grote probleem wat overal speelt is hoe bereik je iemand die eenzaam is. Als een eenzame eenmaal in beeld is zijn er heel veel mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. De maatschappij heeft veel behoefte aan vrijwilligers in allerlei organisaties of dat nou in de zorg is, sport, onderwijs of hulpverlening, er is keuze genoeg.
De seniorenafdeling van de Stadspartij zet zich in om eenzaamheid zoveel mogelijk onder de aandacht van iedereen te brengen. Ziet u gevallen in uw omgeving waarvan u het vermoeden heeft dat er van eenzaamheid sprake is meldt het ons dan. Wij zullen dan kijken of er maatregelen nodig zijn en zullen zonodig de juiste hulpverlening in zetten.
Doel is om eenzaamheid in onze mooie stad een halt toe te roepen en terug te dringen tot nul.

Seniorenafdeling artikelen