HomeNieuwsAlgemeen BestuurEen slecht besluit lokt een bezwaarschrift uit

Een slecht besluit lokt een bezwaarschrift uit

papierberg.jpg 
Het aantal ingediende bezwaarschriften bij het gemeentebestuur in Purmerend is sinds 2004 nog nooit zo hoog geweest. En het ziet er naar uit dat het aantal in 2008 niet minder zal zijn. De Stadspartij stelt dat dit iets zegt over de afnemende kwaliteit van de besluiten. ‘Een slecht besluit lokt een bezwaarschrift uit’, is de stelling van de Stadspartij daarom. In 2007 waren er veel bezwaarschriften vanwege de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie, ze maakten 25%  uit van het totale aantal bezwaarschriften. Waren er in 2004 nog 325 bezwaren in 2007 waren het er al 412.

De afhandeling van bezwaarschriften door de gemeente Purmerend laat behoorlijk te wensen over. Vorig jaar werd slechts een kwart van de ruim 400 ingediende bezwaren binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In de hele periode 2004-2007 is het niet gelukt om alle bezwaarschriften binnen de gestelde termijn af te doen.Ook hierop heeft de Stadspartij al meerdere keren kritiek geuit. Het probleem zit hem volgens de Stadspartij in de hele keten van besluit, bezwaar tot afdoening dat is niet efficiënt en effectief. Wederom word de gemeentelijke reorganisatie opgevoerd als één van de veroorzakers van de achterstanden. En zo is er elk jaar wel een ander excuus te noemen.

Oplossingen
Oplossingen zoekt het college in veranderingen van werkwijze bij het team werk en Inkomen en de afdeling Werk en Welzijn. De rapportages over de WWB bezwaarschriften worden niet langer door het team verzorgd maar door de secretarissen van de afdeling Juridische Zaken. Hopelijk is die afdeling daartoe eerst kwalitatief en kwantitatief voldoende op sterkte gebracht anders is het volgende excuus al weer geboren.

Ook wordt nu op een bezwaarschrift dat binnenkomt in de ontvangstbevestiging meteen een datum van de hoorzitting vermeld. Die is in principe 4 weken na binnenkomst van het bezwaarschrift. Een simpele oplossing waarvan de Staatspartij zich afvraagt waarom dit niet al praktijk was.

Een ander oplossing is de algemene hoorcommissie voor bezwaarschriften een externe voorzitter te geven. De wettelijke termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden afgedaan mag dan ruimer zijn. Een truc dus met de Algemene Wet Bestuursrecht in de hand. De bezwaartermijn is nu nog 6 weken, maar mag met een externe voorzitter tien weken worden. Louter met het doel deze termijn dus op te rekken wordt voorgesteld externe voorzitters aan te trekken. De Stadspartij vindt dit oneigenlijke gebruik van de wettelijke mogelijkheden en dus een vorm van onbehoorlijk bestuur.

Wet dwangsom
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen treedt uiterlijk 1 januari 2010 in werking. Op basis van deze wet kan de burger de gemeente onder andere in gebreke stellen in die deze een bezwaarschrift niet tijdig afhandelt. Als dit gebeurt verbeurt de gemeente een dwangsom van die kan oplopen tot 1.260 euro per bezwaarschrift.

Er zal de gemeente dus alles aan gelegen zijn om voor 1 januari 2010 de afhandeling van bezwaarschriften op orde te hebben. De burger kan na afloop van de beslistermijn de overheid in gebreke stellen en dat is dus een ruimere dwangsom mogelijkheid dan het niet tijdig afhandelen van een bezwaarschrift, waarop het college zich nu kennelijk concentreert.

De Stadspartij voorspelt derhalve straks een groei van advocaten in Purmerend die er lustig op los gaan claimen met de wet dwangsom in de hand. Het lijkt er namelijk niet op dat het college het probleem met de genoemde oplossingen tijdig onder de knie zal hebben.

Algemeen Bestuur artikelen