HomeNieuwsSociale ZakenDinsdag 14 maart 2023 was er een bijeenkomst van het Verbindingsnetwerk Purmerend

Dinsdag 14 maart 2023 was er een bijeenkomst van het Verbindingsnetwerk Purmerend

Verbindingsnetwerk 2023
foto Stadspartij-BPP


Het netwerk werd opgericht in 2016. Een brede vertegenwoordiging vanuit de Purmerendse samenleving heeft zich op initiatief van toenmalig burgemeester Don Bijl gebogen over de ontwikkelingen in de maatschappij die leiden tot onrust, spanningen en verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Daarnaast brengen ze een duurzame dialoog tot stand en stimuleren ze de samenwerking tussen verschillende organisaties.

De avond was bij stichting Multicultureel Centrum Waterland. Burgemeester Ellen van Selm was deze avond aanwezig om kennis te maken met de organisaties uit het verbindingsnetwerk. Het bestuur van het multicultureel centrum begon de avond met zich voor te stellen, waarna een rondleiding door het multicultureel centrum.Na de rondleiding en een kopje Turkse thee begon de avond waarbij iedere organisatie zich voor kon stellen.

Iedereen gaf aan waar hun organisatie voor staat in de samenleving en wat hun organisatie in praktische zin doet. Ze vertelden over het verbinden van stadsgenoten. De vertegenwoordiging bestond uit kerkelijke instanties, culturele instanties, scholen, sportbuurtwerk, welzijnsinstanties, jongerenwerk, politie, Bureau Discriminatiezaken en gemeente. Het algemeen gedeelde gevoel was dat onbekendheid met de ander tot deze gevoelens van onbehagen leidt.

De volgende organisaties waren deze avond aanwezig:

 • Gemeente Purmerend

 • Verbindingsteam Purmerend

 • Politie, teamchef en wijkagenten

 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

 • Clup Welzijn

 • Spurd

 • Bibliotheek Waterland

 • Voorzitter Wijkkranten Purmerend

 • Stichting de Beemster Wereldtuin

 • Beemster Kerken

 • Beemster Vertoeving

 • Apostolisch Genootschap

 • Voedselbank waterland

 • Katholieke Nicolaas gemeente Maria moeder van God

 • Samenwerkingsverband kerken

 • Stichting Multicultureel Centrum Waterland

 • RER

 • Bahá’í gemeenschap

 • Stichting Present

 • Humanistisch verbond

 • Wijkkerngroep Purmer-Zuid

 • Stadspartij- Beemster Polder Partij (de enige politieke partij die aanwezig was.)

Een brede verzameling van maatschappelijk organisaties die naast verbinding een goed inzicht geeft van de sociale kaart in Purmerend. Buitengewoon informatief deze avond.

Sociale Zaken artikelen