HomeNieuwsAlgemeen BestuurDenk mee over de beste burgemeester voor Purmerend!

Denk mee over de beste burgemeester voor Purmerend!

Afbeelding persbericht Purmerend


Na de fusie tussen Purmerend en Beemster en de installatie van een nieuwe gemeenteraad, volgt er in 2022 nog een belangrijk moment: het benoemen van een nieuwe burgemeester van Purmerend.

Voor onze gemeente gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. En hierbij is uw bijdrage belangrijk! Al eerder was bekend dat Don Bijl na 13 jaar vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd dit jaar moet stoppen als burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad een profielschets op. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Ook wil de gemeenteraad graag van u weten wat u belangrijk vindt.
Daarvoor is een online vragenlijst opgesteld die ook ú kunt invullen.

Uw mening is waardevol! 

De gemeenteraad van Purmerend roept inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Daarvoor is een online vragenlijst gemaakt die tot en met 10 maart 2022 is in te vullen. De resultaten van de vragenlijst worden door de gemeenteraad verwerkt bij het opstellen van de profielschets.

Vul hier de vragenlijst in over de beste burgemeester voor Purmerend

Definitieve profielschets 

Op 31 maart 2022 vindt de raadsvergadering plaats waarin de definitieve profielschets wordt vastgesteld. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, is hierbij aanwezig om de profielschets in ontvangst te nemen en daarover met de raad in gesprek te gaan. Aansluitend wordt de vacature opengesteld.

Meer informatie  

Algemeen Bestuur artikelen