HomeNieuwsMilieuDe Nationale Bijentelling op 23 en 24 april betrekt dit jaar via...

De Nationale Bijentelling op 23 en 24 april betrekt dit jaar via scholen jeugd bij telling


Op 23 en 24 april vindt weer de Nationale Bijentelling plaats. Het is voor de vijfde keer op rij dat Nederland gevraagd wordt bijen te tellen en zo bij te dragen aan de bescherming van bestuivers. Voor het eerst worden ook klassen van zowel het basis- als voortgezet onderwijs betrokken bij de telling.

Vorig jaar telden meer dan 11.000 enthousiastelingen ruim 200.000 bijen en zweefvliegen tijdens het weekend van de Nationale Bijentelling.
Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis: “We hopen kinderen via het onderwijs al jong bewust te maken van het nut van wilde bijen voor het voortbestaan van ons voedsel. En wat iedereen in Nederland, jong en oud, zelf kan doen om de bij te helpen beschermen.”

Vijfde Nationale Bijentelling

De bijentelling is een zogenaamd citizen science-onderzoek, wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers betrokken worden. Het voorziet wetenschappers van data vanuit het hele land om daarmee toe- en afname van bijensoorten te kunnen signaleren. De gegevens helpen om een beeld te vormen, waarmee we de bij beter kunnen beschermen. Nu dit onderzoek voor de vijfde keer op rij wordt uitgevoerd, is het steeds beter mogelijk om trends te zien en variabelen zoals het weer uit te sluiten.

Onderwijs telt mee

De Nationale Bijentelling won afgelopen november de ‘Communication Initiative Award’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gewonnen geldbedrag is gebruikt voor het actief betrekken van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Zo is er voor basisschoolleerlingen van groep 6 t/m 8 op donderdag 21 april via Naturalis Live een speciale les te volgen over bijen. ‘Bijenprofessor’ Koos Biesmeijer deelt dan live vanuit Naturalis zijn kennis met zoveel mogelijk basisschoolklassen, die hem vragen kunnen stellen via de chat.

“Daarna kunnen ze, samen met hun juf of meester, buiten oefenen met het herkennen van de verschillende bijen. We hebben voor basisschoolleerlingen een vereenvoudigd telformulier gemaakt wat gebruikt kan worden voor het herkennen en voor het bijhouden van de telling. We hopen uiteraard dat ze daarna in het weekend thuis met hun ouders met de echte Nationale Bijentelling meedoen, en we gezamenlijk het record van ruim 11.000 tellers van vorig jaar verbreken.” Bij elkaar telden die in totaal ruim 200.000 bijen en zweefvliegen.

Waarom bijen tellen?

De helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Ook voor mensen heeft dit grote gevolgen. Tachtig procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. De bijentelling helpt wetenschappers aan interessante data, maar is daarnaast ook een goed moment om Nederlanders te wijzen op het belang van de wilde bij en voor het delen van tips om zelf de bij te helpen. Zo kun je door het plaatsen van een bijenhotel in je tuin bijvoorbeeld nestgelegenheid creëren. Biesmeijer: “Met het planten van bijvriendelijke bloemen en planten kun je zelf zorgen voor meer voedsel voor de bij. En dat je geen gif moet gebruiken in je tuin en wilde planten en dieren hun gang moet laten gaan spreekt voor zich.”

Ik tel mee

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Op de website nationalebijentelling.nl vind je het telformulier en een bijengidsje met duidelijke afbeeldingen. Daarmee kan iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen herkennen. Tellen kan direct in de tuin met een smartphone of tablet. Voor wie nóg meer tips en uitleg wil: op donderdag 21 april is om 19:00 uur een speciale uitzending van Naturalis Live voor families, waarin Koos Biesmeijer ook in de huiskamers live zijn kennis deelt over bijen en de Nationale Bijentelling.

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis Biodiversity Center, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten te komen, zodat we de wilde bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Milieu artikelen