HomeNieuwsAlgemeen BestuurCrom, Alberts en Heida nieuwe commissievoorzitters

Crom, Alberts en Heida nieuwe commissievoorzitters

karlien crom (gl).jpgDe raadsleden Karlien Crom (GroenLinks), Frank Alberts (PvdA) en Henk Heida (LP2001) zullen voorgedragen worden als nieuwe raadscommissievoorzitters. De raadsfora, die door de minister van BZK niet wettig zijn geacht, zullen daarmee weer omgevormd worden tot een raadscommissie, met een voorzitter uit de raad. Hiermee komt er na ruim twee jaar een einde aan de raadsfora met een externe voorzitter.

Raadscommissies zijn de vergaderingen waarin de stukken van de gemeenteraadsvergadering worden voorbereid. Sinds 2006 wordt de raadsvergadering niet meer voorbereid in raadscommissies maar in raadsfora. Het enige verschil hierbij is dat de voorzitter van een raadsforum geen lid van de gemeenteraad is. Hierdoor hoopte de raad efficiënter te kunnen vergaderen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) liet in een advies weten dat de constructie die Purmerend heeft ingevoerd wel kan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hield zich stil. De Purmerendse raad rekende erop dat er, vanwege de nieuwe ontwikkeling met het dualisme, in de raadsverhoudingen ruimte zou zijn voor ‘experimenteermogelijkheden’. frank alberts (pvda).jpg

Enkele partijen uit de raad (GroenLinks, D66, AOV) bespeurden strijdigheid met de wetgeving en dienden een bezwaar in bij de minister van BZK om de raadsfora af te schaffen. Zij vonden de raadsfora in strijd met de wet, omdat de forumleden geen strafrechtelijke immuniteit genoten. De minister was het hiermee, na lang aandringen, eens en gaf de raad tot 1 maart 2009 de tijd om de raadsfora weer volgens de Gemeentewet te laten verlopen.

Gespreksleider

Als oplossing is ervoor gekozen om de voorzitter, een raadslid, de vergadering slechts te openen en te sluiten. De vergadering wordt verder geleid door een gespreksleider, die voorheen forumvoorzitter waren. Op dit moment zijn er drie verschillende commissies die ieder een eigen voorzitter krijgen. Thea de Hilster (PvdA) en Rob Sampimon (D66) zullen de plaatsvervangende voorzitters zijn.

henk heida (lp2001).jpgHet raadsforum Algemene Zaken heeft op 19 februari jl. de voordracht besproken en een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Ernst Ankersmit van de Stadspartij merkte tijdens de behandeling op dat de Purmerendse raad heeft geprobeerd om op een progressieve manier met het zich ontwikkelende dualisme om te gaan. "Het is goed dat enkele parijen het punt zodanig op de spits hebben gedreven dat de minister van Binnenlandse Zaken kleur heeft moeten bekennen.  Verwacht moet worden dat het laatste woord er in bestuurlijk Nederland nog niet over is gesproken. Uiteindelijk zal het Purmerendse model toch wettelijk wel mogelijk worden, maar nu nog even niet." De raad zal op 26 februari a.s. met de benoeming instemmen.

Algemeen Bestuur artikelen