HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningConcept gebiedsvisie voor Oostflank Purmerend klaar

Concept gebiedsvisie voor Oostflank Purmerend klaar

GolfbaanHA1
Golfbaan
foto Stadspartij-BPP


De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. De gemeente Purmerend heeft samen met BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling een visie voor dit gebied gemaakt. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en hoe er wordt omgegaan met mobiliteit.

Wethouder Verkroost is blij met de gebiedsvisie die er nu ligt. ‘In de visie hebben we gezocht naar een goede balans waarin, groen, natuur, wonen en recreatiemogelijkheden elkaar versterken. En dat is wat mij betreft goed gelukt! Ik ben ontzettend blij met de vele inwoners, ondernemers en andere betrokkenen die hebben meegedacht en hun zorgen, wensen en ideeën hebben gedeeld. Dat heeft ons waardevolle input opgeleverd voor de visie. De Oostflank wordt een prachtig gebied voor ons allemaal. We respecteren en versterken de huidige kwaliteiten van het bestaande Purmerbos en tegelijkertijd voegen we veel betaalbare woningen toe waar een enorme behoefte aan is.’

Esther Agricola, regiodirecteur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. ‘Wij hebben als eigenaar van de locatie golfbaan mogen deelnemen aan het maken van de gebiedsvisie. Na uitgebreide participatie met omgeving en andere belanghebbenden, hebben we op basis van de input en onze eigen expertise kunnen werken aan een mooi plan voor het hele gebied. Gezien de grote woningbehoefte hopen wij snel aan de slag te gaan om de locatie te ontwikkelen tot de nieuwe toekomstgerichte groene woonwijk van Purmerend.’

Wonen

In de Oostflank gaan groen, natuur, wonen en vrijetijdsbeleving elkaar straks versterken. Het moet voelen als buiten wonen, maar wel Purmerends, dichtbij en goed verbonden met alle andere voorzieningen van de stad. In totaal komen er 5.000 tot 5.800 woningen bij, verdeeld over het terrein van de golfbaan (4.000 tot 4.500 woningen) en Purmer-Zuid Zuid (1.000 tot 1.300 woningen). Er wordt gebouwd in de verhouding van 30% sociale huur, 40% middeldure huur en/of betaalbare koop en 30% vrije sector. Dankzij de onlangs gewijzigde regels kan de helft van de betaalbare (huur) woningen met voorrang toegewezen worden aan Purmerenders. Tussen de 40 en 60% van de te bouwen woningen worden eengezinswoningen, het andere gedeelte bestaat uit gestapelde bouw. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk natuurlijke materialen, zoals hout, en andere biobased materialen. Om zo snel mogelijk te kunnen bouwen en de woningen betaalbaar te houden wordt er naar fabrieksmatig bouwen gekeken.

Vervoer en verplaatsen

Lopen, fietsen en het gebruik van de snelle bus worden in de Oostflank gestimuleerd, maar er blijft voldoende ruimte voor het gebruik en parkeren van de (deel)auto. Om de woningen op de golfbaan te kunnen bereiken komt er een aansluiting via de Baanstee naar de N244. Daarnaast wordt de IJsselmeerlaan doorgetrokken als route voor de bus en ontsluiting voor een beperkt deel van de woningen op de golfbaan. Deze nieuwe verbinding wordt zorgvuldig ingepast in het bos. De Purmerenderweg (tussen Middentocht en Grotenhuysweg) en Westerweg worden autoluw en hier komen geen nieuwe aansluitingen voor autoverkeer. De woningen in de Purmer-Zuid Zuid zijn naast lopend en fietsend ook te bereiken via een nieuwe weg parallel aan de Verzetslaan. Deze nieuwe weg wordt op de verzetslaan aangesloten via het kruispunt Verzetslaan / Dom Helder Câmarastraat en het kruispunt Verzetslaan / Persijnlaan.

Natuur en voorzieningen

De Oostflank moet een leefomgeving worden waar diverse planten- en diersoorten leven. Hiervoor wordt geïnvesteerd in natuurkwaliteit, -diversiteit en een groene woonkwaliteit. Het huidige bos blijft behouden en er wordt gekeken hoe beide bospercelen met elkaar kunnen worden verbonden. Ongeveer 10% van alle nieuwe bebouwing is voor maatschappelijke, sportieve en commerciële voorzieningen gereserveerd. De woningen komen in het groen te liggen om wandelen, spelen, ontmoeten, sporten, fietsen en ander gezond gedrag te stimuleren. Een natuurlijke verbinding langs de Middentocht moet zorgen voor een schakel tussen de Natura 2000-gebieden Zeevang en Ilperveld.

Vervolg

De maand februari staat in het teken van informeren over de plannen. Op de website van de Oostflank

is de concept gebiedsvisie en een video met een toelichting te vinden. In april wordt de concept gebiedsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad. Nadat de raad de visie heeft vastgesteld worden de plannen uitgewerkt en de ruimtelijke procedures opgestart. Als alle procedures soepel verlopen kunnen in 2026 de eerste woningen gebouwd worden.

Ruimtelijke Ordening artikelen