HomeNieuwsWelzijnCollege weigert de ganzenboekhouding van de firma Duke te controleren

College weigert de ganzenboekhouding van de firma Duke te controleren

boerenganzen op stap.jpg
Stadspartij P93 is niet tevreden met de verantwoording van wethouder Hans Krieger (dierenwelzijn) over het wegvangen de afgelopen jaren van de ganzen in Purmerend. Volgens de wethouder, die zich daarbij beroept op de ganzenboekhouding van de firma Duke Faunabeheer, zijn alle dieren elders in het land herplaatst. Maar de Stadspartij constateert dat de herplaatsinggegevens van de herplaatste boerenganzen niet te controleren zijn, die zijn er namelijk niet. Van de Canadese ganzen zijn er wel ringnummers en plaatsingscontracten,  maar die zijn niet herleidbaar tot de vangplaatsen in Purmerend.

De Stadspartij stelde in de raadsvergadering van april, middels een interpellatieverzoek, vragen aan wethouder Krieger over de verdwenen ganzen aan de Botterstraat. Tijdens het raadsforum Algemene Zaken (AZ) van 22 mei is de terugkoppeling over de ganzenproblematiek van de wethouder bespoken. Duke Faunabeheer zegt tot en met 2007 de ganzen (Canadese en boerenganzen) allemaal herplaatst te hebben. Over 2008 ontbreken de gegevens en de signalen wijzen erop dat de in dit jaar gevangen ganzen allemaal zijn afgemaakt. Dit terwijl de firma Duke toch donders goed de visie en het herplaatsingsbeleid van Purmerend zou moeten weten, zijn er toch ineens in ijltempo ganzen vergast. Het CDA gaf aan dat met name hierdoor een vertrouwensbreuk t.a.v. de firma Duke is ontstaan.

Vergast

De roep om controle op de werkwijze van de firma Duke kwam op gang doordat vorige maand aan de Botterstraat tien boerenganzen zijn gevangen en vergast door faunabeheerder Duke. Dat vangen gebeurde in opdracht van de gemeente Purmerend, maar de vogels hadden niet ter dood gebracht mogen worden. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, heeft Krieger eerder al laten weten. En volgens hem een incident, zoals zou blijken  uit cijfers die hij van Duke heeft ontvangen.

Raadslid Ernst Ankersmit van Stadspartij P93 neemt echter geen genoegen met de cijfers van Duke. Volgens hem valt op basis van de cijfers niet na te gaan of het hier daadwerkelijk om de ganzen uit Purmerend gaat. Van de boerenganzen ontbreekt zelfs elk spoor. ,,Ik heb het idee dat Duke ons maar wat wijsmaakt”, liet Ankersmit  weten tijdens de vergadering van het forum algemene zaken. Temeer omdat Duke heeft aangegeven dat 98 procent van de ganzen die het bedrijf in Nederland vangt, het niet overleeft. Dat zijn meer dan 68.000 ganzen die door de firma Duke zijn afgemaakt. Wat de Stadspartij betreft moet Purmerend geen zaken meer doen met Duke. Ook het CDA en de SP lieten hier geen twijfel over bestaan. Maar volgens wethouder Krieger heeft het bedrijf zich aan de regels van de gemeente gehouden. Een voorstel van GroenLinks om de accountant opdracht te geven de doelmatigheid en de controleerbaarheid van de ganzenboekhouding te laten beoordelen, wees de wethouder als overbodig van de hand.

Twijfel

Doordat de meerderheid van de aanwezige woordvoerders van de partijen hem steunde, blijft er dus ernstige twijfel bestaan of de boekhouding wel klopt en controleerbaar is. De indruk werd hierdoor gevestigd dat er door die partijen struisvogelpolitiek wordt bederven.Dit ook in weerwil van een voorbeeld van inspreker namens de Dierenbescherming Waterland Peter van Poelgeest. Deze gaf aan dat Duke in een bepaald geval had verzekerd dat er 40 konijnen zouden worden herplaats. Bij controle door de beheerders van die konijnen bleek die bewering nergens op te slaan, waarop Duke vervolgens de opdracht moest teruggeven.

De firma Duke staat bekend als een firma die de ganzen liever afmaakt dan herplaatst, goede controle of zo’n bedrijf zich dus houdt aan de opdracht is dus zeker nodig. Helaas lieten de woordvoerders van met name VVD, PvdA, AOV en Leefbaar Purmerend weten hier geen verdere interesse in te hebben. Zij geloven de firma Duke dus op basis van niet controleerbare gegevens.

Boerenganzen Bottersloot
ganzen.jpgOpmerkelijk is wel dat volgens de gegevens er nog 14 boerenganzen in leven zouden zijn die oorspronkelijk in de Bottersloot zwommen. Waar die ganzen zijn herplaatst heeft Duke niet bekendgemaakt. En het college van B&W heeft voor de zekerheid alle plaatsingsadressen bij voorbaat ook nog eens onder de geheimhouding geplaatst.. Maar wat houd je geheim als het er niet is? Een zeer koddige maatregel dus van het college.

Wethouder Krieger zegde toe zich er wel voor in te spannen dat deze 14 ganzen terug worden geplaatst in de  Bottersloot. De bewoners lieten weten dat ook te willen. Bovendien dat ze zich beraden over juridische stappen om de herplaatsingadressen van de Boeren- en Canadese ganzen alsnog openbaar ter controle beschikbaar te krijgen. Het onderwerp krijgt dus nog een vervolg. "Wethouder Krieger kan dus zeker nog niet opgelucht ademhalen omdat de affaire achter de rug zou zijn", zegt Ernst Ankersmit, woordvoerder AZ namens de Stadspartij. .

Welzijn artikelen