HomeNieuwsWelzijnGemeenteraad beslist over verhuizing rugbyclub

Gemeenteraad beslist over verhuizing rugbyclub

rugby3

Het gemeentebestuur heeft gekozen voor een nieuwe multifunctionele sporthal op de huidige locatie van de Rugbyclub Waterland aan de Van IJsendijkstraat. De Rugbyclub moet verplaatst worden voordat de nieuwe sporthal gebouwd kan worden.
Het college deed hiervoor locatieonderzoek en de gemeenteraad heeft verzocht drie locaties verder uit te werken; in de kom A7, ten oosten van de Westerweg en aan de Verzetslaan.

Uit een analyse van deze drie locaties blijkt dat de locatie ten oosten van de Westerweg de minste bezwaren kent. Het college wil de bevindingen van het onderzoek delen met de gemeenteraad en legt de raad de vraag voor om in te stemmen met verdere uitwerking van de locatie aan de Westerweg.

Mening Sportraad en Spurd

De Sportraad Purmerend en Spurd  stelden eerder al vast dat deze locatie voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde situeringeisen.
Binnen de totale omvang van de locatie is een compact sportpark voor de Rugby Club Waterland (RCW) te realiseren; daarbij blijft voldoende ruimte voorhanden voor nieuwe ruimtevragers voor sport. Aanvullende functies voor bezoekers van het Purmerbos (ontsluiting/parkeren/recreatieve functies) behoren tot de mogelijkheden. Door de ligging pal aan de geplande woonwijk is er sociale controle en zijn er sociaal veilige verbindingen dus kan het sportpark permanent worden gerealiseerd.

Dit geeft ook de voordelen weer ten opzichte van locatie 2 (tussen Verzetslaan/Westerweg). Geen kapitaalvernietiging (relatief veel investeren voor een tijdelijke oplossing), maar vooral ook de mogelijkheid voor de RCW op deze locatie “te investeren” in de ontwikkeling van de rugbysport. Een verenigingsbestuur dient zich daarop te richten en niet te worden “afgeleid” door de zorgen van alweer een naderende verhuizing.

Rugbyclub en Stadspartij

RCW heeft, zoals uit aanvullende vragen aan het college hebben opgeleverd, ook de voorkeur voor de locatie ten oosten van de Westerweg uitgesproken. De Stadspartij heeft eerder al laten weten het voorstel van Sportraad en Spurd te willen volgen.

Reageer op dit artikel

ZIE OOK:

Welzijn artikelen