HomeNieuwsVerkeer en VervoerBurgerinitiatief bereikbaarheid 't Carrousel

Burgerinitiatief bereikbaarheid ’t Carrousel

carrousel.jpgDe Openbare Basisschool ’t Carrousel in de wijk Overwhere I, heeft een burgerinitiatief ingediend voor het verbeteren van de verkeersafhandeling rond de school. De directeur stelt voor om een pad aan de Korte Amstellaan te verbreden. Hiervoor moeten een aantal bomen verdwijnen.

De gemeente laat in een reactie weten graag mee te werken aan het verbeteren van het verkeer, maar ziet andere mogelijkheden. Het voorstel is om een extra toegang te maken aan de zijde van de Flevostraat. Zo kan de toestroom van ouders en kinderen beter worden verdeeld. De gemeente gaat in overleg met de school om te kijken of zij deze oplossing ook steunen.

Het voorstel van het college ziet ook de Stadspartij als een betere oplossing.

Verkeer en Vervoer artikelen