HomeNieuwsAlgemeen BestuurBurgemeester zet de feiten van vuurwerkvrije zones op een rijtje

Burgemeester zet de feiten van vuurwerkvrije zones op een rijtje

vuurpijlen1Marie Louise Verhoeven
‘Elk jaar is het weer hetzelfde..…de vuurwerkdiscussie. Hoe is het allemaal geregeld met de aanpak van de vuurwerkoverlast en zijn er vuurwerkvrije zones? We krijgen diverse vragen van uw raad en vanuit de media over deze onderwerpen. Dit jaar is geen uitzondering.’
Zo begint burgemeester Bijl zijn memo waarin hij de problematiek van vuurwerkvrije zones van verschillende kanten belicht.
In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. Het afsteken van het vuurwerk wordt dan toegestaan, omdat het vuurwerkgebruik gekoppeld is aan de feestelijkheden rondom de jaarwisseling.
Volgens de bestaande regelgeving is de hele gemeente met uitzondering van het genoemde tijdsbestek dus een vuurwerkvrije zone! De verplichte vuurwerkvrije zones zouden dus nu al kunnen werken als er voldoende draagkracht is vanuit de inwoners én voldoende budget/capaciteit om te handhaven. Meer politiecapaciteit is onrealistisch en de eigen handhavingscapaciteit zit aan de grens.
Maatschappelijk draagvlak en discussie
Het is goed te beseffen dat de problematiek plaatsvindt tegen de achtergrond van verschillende maatschappelijke opvattingen over vuurwerk; in het algemeen gezien is de helft van de bevolking vóór en de helft tegen.
Bij het vuurwerkvrij willen maken van een gemeente tijdens de jaarwisseling komt dus veel kijken. In Purmerend zijn er de laatste jaren op oudejaarsnacht geen grote problemen geweest in de sfeer van openbare orde en veiligheid als gevolg van vuurwerk. Toch is het te overwegen met elkaar en vooral ook met inwoners in gesprek gaan hoe wij de risico’s die er toch zijn kunnen inperken of voorkomen.
Op dit moment heeft de burgemeester, als hij terugkijkt naar de jaarwisselingen van de afgelopen jaren, niet de indruk dat er in onze stad problemen zijn van dien aard dat op korte termijn dergelijke ingrijpende maatregelen als vuurwerkvrije gemeente moeten worden overwogen. Gesprekken met diverse partners, zoals politie en brandweer, over dit onderwerp geven de burgemeester eenzelfde conclusie.
Lees hier de gehele memo van burgemeester Don Bijl over vuurwerkvrije zones

foto: Marie Louise Verhoeven

Algemeen Bestuur artikelen