HomeOnze teamsSeniorenafdelingBinnenkort Wmo-ondersteuning via de Oogvereniging

Binnenkort Wmo-ondersteuning via de Oogvereniging

 

 

Eigen regie wordt steeds belangrijker voor zorg en ondersteuning. Mensen moeten zelf assertief zijn en goed uitleggen wat ze nodig hebben. Dat lukt niet iedereen zomaar in één keer. Bovendien is het vaak lastig door de bomen het bos te zien. Daarom start de Oogvereniging met Wmo-ondersteuning voor mensen met een visuele beperking of doofblindheid.

De Wmo-ondersteuner komt bij u thuis en helpt u bij het uitwerken van een persoonlijk plan, het verkennen van mogelijkheden en de voorbereiding van het gesprek met de gemeente (keukentafelgesprek). Eventueel, maar alleen als u dat wil, kan de Wmo-ondersteuner meegaan naar het gesprek met de gemeente.

Waarom Wmo-ondersteuning?
Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, klopt hiervoor tegenwoordig aan bij zijn of haar eigen gemeente. In gemeenten werken ambtenaren die op basis van gesprekken een inschatting maken welke zorg of ondersteuning het beste bij iemand past.

Deze ambtenaren kunnen onmogelijk alle consequenties kennen van een chronische ziekte of een beperking. Laat staan dat zij kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een visuele beperking of doofblindheid op het kunnen meedoen in de samenleving.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben zullen daarom zelf veel assertiever en beter moeten uitleggen wat ze nodig hebben. Vragen stellen, overleggen en een goede voorbereiding voor het gesprek met de gemeente helpt daarbij. De Oogvereniging gaat onafhankelijke cliëntondersteuning opzetten en mensen met een visuele beperking of doofblindheid hierbij ondersteunen.

Wie geeft de Wmo-ondersteuning?
De Oogvereniging leidt de komende periode zo’n 12 vrijwilligers op die de Wmo-ondersteuning gaan geven. Zie voor meer informatie de Vacature Vrijwillige Wmo-ondersteuner.

Wanneer start de Wmo-ondersteuning?
Vanaf november 2015 kunt u gebruik maken van de Wmo-ondersteuning. Wilt u straks ook Wmo-ondersteuning krijgen? Neem contact op met de Ooglijn voor meer informatie: 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl.

Seniorenafdeling artikelen