HomeNieuwsSociale ZakenBijstandsregime voor jongeren in Purmerend maatwerk

Bijstandsregime voor jongeren in Purmerend maatwerk


Utrecht heeft afscheid genomen van de strenge bijstandsregeltjes voor jongeren.
Dit in afwijking van de participatiewet die eist dat jongeren onder de 27 jaar aan strengere voorwaarden moeten voldoen.
Leo Schagen, raadslid Stadspartij-Beemster Polder Partij, was benieuwd wat Purmerend op dit gebied doet.

Het antwoord van de gemeente laat lezen dat Purmerend binnen de Participatiewet probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele situatie van de jongere. Dit wordt van geval tot geval bekeken.
Als een jongere zich meldt bij de gemeente, geldt er formeel een zoekperiode van vier
weken voor de jongere om zelf werk te vinden of te onderzoeken of deze een opleiding
kan volgen. Deze zoekperiode geld met name voor jongeren waarvan de gemeente veronderstelt dat er zonder al teveel belemmeringen zelfstandig aan werk kunnen komen.
Is er na 4 weken door de jongere nog geen werk gevonden, dan kan deze formeel een bijstandsaanvraag indienen die ingaat op de dag van melding bij de gemeente.

De zoekperiode kan overigens ook anders worden ingezet, bijvoorbeeld door aan de jongere een opdracht mee te geven om zich te melden bij een praktijkondersteuner, of bij het
Loket Schuldhulpverlening of iets dergelijks . Zij krijgen dan in de zoekperiode de tijd om deze zaken te regelen. Deze zoekperiode kan ook korter dan vier weken zijn.

Voor de jongeren waarvan de gemeente inschat dat zij op dit moment nog niet toe zijn aan werk en/of re-integratie, omdat er dusdanig veel speelt in hun leven, wijken wij af van de
zoekperiode. Zij kunnen direct een bijstandsaanvraag indienen.

De gemeente laat tot slot weten dat wat haar betreft deze aanpak volstaat.

 

Sociale Zaken artikelen