HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBezwaren discotheek in november voor rechter

Bezwaren discotheek in november voor rechter

DiscotheekImpressieDe bezwaren die geuit zijn tegen de komst van de discotheek aan de Jaagweg zullen in november 2008 door de rechtbank behandeld worden. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Purmerend na vragen van fractielid Evan Persijn (Stadspartij, foto onder). Diverse omwonenden zijn het niet eens met de bouw van de discotheek in hun buurt en zijn daarom naar de rechter gestapt om de bouwvergunning aan te vechten.

Al in februari 2006 is het toestemmingstraject in gang gezet om een discotheek te mogen bouwen naast McDonalds aan de Jaagweg. Hiervoor was een bestemmingsplanwijziging nodig, die in mei 2007 is goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. Ongeveer vijftig omwonenden hadden destijds bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging. Direct na de goedkeuring heeft projectontwikkelaar JSD Bouw een bouwvergunning fase I aangevraagd. Opnieuw kwamen de bewoners in opstand tegen de plannen. De gemeente Purmerend en de bezwarencommissie hebben alle ingediende bezwaren daarop ongegrond verklaard. “Daartegen is in mei 2008 door een aantal reclamanten beroep ingediend bij de administratieve rechter,” zegt de gemeente. “Wij hopen dat de behandeling daarvan in oktober of november a.s. zal plaatsvinden. Tegen het besluit van deze rechter staat beroep open bij de Raad van State.”

evan persijn.jpgDe Stadspartij betreurt het dat de komst van de discotheek zo lang op zich laat wachten. “Al een aantal jaar geleden heeft de gemeente Purmerend de jongeren een discotheek beloofd. Het is dan jammer om te constateren dat daar jaren later nog niks van te zien is,” zegt Evan Persijn. “Maar landelijke regelgeving dient nou eenmaal opgevolgd te worden. Dus als de omwonenden de mogelijkheid hebben om te protesteren, dan zullen ze dat zeker doen”. Als de bouwvergunningsprocedure fase I alle rechterlijke instanties is langs geweest, zal bouwvergunning fase II worden aangevraagd. Verwacht wordt dat dit in het voorjaar van 2009 zal gebeuren. “Ik verwacht dat dit traject bijna net zo lang gaat duren als fase I. In dat geval zou pas in het voorjaar van 2011 begonnen kunnen worden met bouwen. Als men in bezwaar blijft gaan, zal de discotheek niet vóór 2012 haar deuren openen.

In het voorjaar van 2008 probeerde de Stadspartij de komst van een discotheek in Purmerend te versnellen door te onderzoeken of de bouw ervan op de Kop van West mogelijk was. Helaas keurde de meerderheid van de gemeenteraad dit voorstel af. Ondertussen blijft ook de actiegroep Disco-NU aandacht vragen voor de snelle komst van de discotheek. Via de krant, internet en Hyves vestigen zij continu de aandacht op de grote vraag naar betere uitgaansgelegenheden in de stad. Op 15 november organiseert de actiegroep, die geheel uit jongeren bestaat, een dance-feest in jongerencentrum De Kern in Overwhere. Dit om “de politiek wakker te schudden zodat ze meer aandacht over hebben voor de jongeren en de discotheek.”

Toch blijft Persijn optimistisch. “Het draagvlak voor de komst van de discotheek is groot. Duizenden jongeren wachten op een spoedige komst van een discotheek in Purmerend en ook de politiek steunt de plannen. Maar toch vergt de hele procedure flink wat geduld van de jongeren.”

 

 ZIE OOK:

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen