HomeNieuwsWelzijnBetere bereikbaarheid moet prioriteit worden nieuw kabinet

Betere bereikbaarheid moet prioriteit worden nieuw kabinet

Wietske de Lange schreef voor Natuur en Milieu onderstaand bericht


Een coalitie van 29 maatschappelijke organisaties en bedrijven, van HandicapNL tot vakbond FNV en van de Nederlandse Spoorwegen tot Natuur & Milieu, maakt zich grote zorgen dat steeds minder mensen dagelijkse bestemmingen goed kunnen bereiken. Deze liggen steeds verder weg, het ov wordt in veel gebieden uitgekleed en is bovendien niet voor iedereen goed toegankelijk.

Door slim te investeren in verschillende vervoersopties én door voorzieningen en woningen dichter bij elkaar te bouwen, kan het nieuwe kabinet weer gaan zorgen voor betere bereikbaarheid. Dat is gezonder, veiliger en rechtvaardig, betogen de organisaties in hun manifest voor bereikbaarheid, dat aan Kamerleden is overhandigd.

Dagelijkse bestemmingen als scholen, ziekenhuizen en werk op bijvoorbeeld bedrijventerreinen zijn voor veel mensen steeds verder weg komen te liggen. Ze zijn bovendien met het ov, de fiets of lopend lang niet altijd goed bereikbaar. Daardoor pakken mensen steeds vaker de auto. De luchtkwaliteit wordt hierdoor slechter, net als de verkeersveiligheid. Maar ook heeft een kwart van de huishoudens in Nederland geen auto. Bijvoorbeeld omdat ze het niet kunnen betalen of door een beperking. Ongeveer 1 op de 5 van de bedrijventerreinen in Nederland is echter zeer slecht of helemaal niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook kunnen bijvoorbeeld lang niet alle ouderen binnen 15 minuten bij een huisarts zijn.

Manifest voor bereikbaarheid

Om dit tij te keren, overhandigen de organisaties het ‘Manifest voor bereikbaarheid’ aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur & Waterstaat. Hierin vragen ze met klem om voorzieningen voor iederéén goed bereikbaar te maken. ‘Mensen met een beperking, jongeren of bijvoorbeeld inwoners van slecht verbonden gebieden staan achter. Samen moeten we die afstand verkleinen’, aldus Martin Boerjan van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Politiek kan verschil gaan maken

De organisaties willen dat in het mobiliteits- en infrastructuurbeleid het geld veel slimmer en eerlijker verdeeld wordt. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: ‘Daarvoor moet de verantwoordelijkheid voor mobiliteit en bereikbaarheid op de schop. Bereikbaarheid heeft invloed op gezondheid, economie en natuur, maar dat ligt bij allemaal verschillende ministeries. Daar moet weer regie op komen. Een idee is om dat bij een minister van Ruimtelijke Ordening te beleggen. Het is een kwestie van politieke durf om het geld anders te verdelen en samen te gaan zorgen voor goede en gezonde bereikbaarheid voor alle Nederlanders.’

Cluster woningen en voorzieningen en zorg voor alternatieve reisopties

Als dagelijkse bestemmingen voor iedereen goed bereikbaar zijn, zorgt dat onder meer voor eerlijke kansen op onderwijs en banen, veiliger verkeer en gezondere lucht. Dat kan bereikt worden door mensen alternatieven te bieden zoals voldoende fiets- en looproutes, deelmobiliteit en openbaar vervoer op maat. Anderzijds gaat het om nabijheid van voorzieningen. De organisaties pleiten er bijvoorbeeld voor om bij bouwen veel meer clusters van woningen en voorzieningen te maken. ‘We staan aan de vooravond van een grote bouwopgave, dus daar ligt een hele grote kans’, aldus Marjolein Demmers van Natuur & Milieu.

Samen verkleinen we de afstand

Werk, ziekenhuis, supermarkt of school: daar moet iedereen gemakkelijk kunnen komen. Ze moeten dichtbij en toegankelijk zijn. Als deze voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar zijn, zorgt dat voor levendige dorpen en steden, eerlijke kansen op onderwijs en banen, veiliger verkeer en gezondere lucht. Met het manifest voor bereikbaarheid roepen 29 organisaties de politiek op: Laten
we samen de afstand verkleinen!

Lees meer over het manifest

 

Welzijn artikelen