HomeNieuwsSociale ZakenBesteding extra geld minima aan preventie armoede

Besteding extra geld minima aan preventie armoede

geldsvp
Het kabinet heeft besloten om het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren verder te intensiveren. De gemeente Purmerend kiest ervoor om speciaal aandacht te besteden aan kinderen die op sociaal en cultureel vlak onvoldoende kunnen meedoen. Ook wordt extra ingezet op de versterking van een preventieve aanpak van armoede. Schuldhulpverlening loont, zo blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht en Regioplan (2011).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het armoede- en schuldenbeleid te intensiveren. Het bereik van de hulpverlening wordt vergroot, er komt een vangnetregeling voor minima en er wordt extra ingezet op preventie. 
Wethouder Berent Daan: “Het mes snijdt aan twee kanten. De gemeente ondersteunt zo meer mensen met problemen en tegelijkertijd kan de extra inzet een besparing opleveren.”

Preventiemedewerker
De gemeente ontvangt extra geld van het rijk voor armoedebeleid en schuldhulpverlening. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor een preventiemedewerker. Deze wordt ingezet bij het actief benaderen van inwoners met betalingsachterstanden om in kaart te brengen welke problemen er zijn en te helpen om deze in een vroeg stadium aan te pakken.

Ook kan nu, in gevallen waarin er acute nood is, bijzondere bijstand worden verleend. Hierdoor wordt escalatie van problemen, zoals huisuitzetting, voorkomen. Dit geldt niet alleen voor huishoudens met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum. In sommige gevallen, blijkt uit jurisprudentie, kunnen ook huishoudens met een hoger inkomen die in financiële nood verkeren aanspraak maken op hulp van de gemeente.

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Sociale Zaken artikelen