HomeNieuwsSociale ZakenBasispakket mantelzorgondersteuning vastgesteld

Basispakket mantelzorgondersteuning vastgesteld

mantelzorg
In 2009 is de Notitie Mantelzorgondersteuning vastgesteld. Onderdeel van het besluit was dat er een Basispakket Mantelzorgondersteuning uitgewerkt gaat worden.

In dit basispakket staat wat de gemeente Purmerend minimaal aan dienstverlening en ondersteuning aan mantelzorgers moet bieden.
Het basispakket dat per januari 2011 in Purmerend geboden wordt is een document waarbij jaarlijks een Activiteitenplan wordt gemaakt. Dit kan worden aangepast aan de behoeften van mantelzorgers om zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Het college van B&W van Purmerend is akkoord gegaan met het basispakket Mantelzorgondersteuning en biedt dit samen met het Activiteitenplan 2010-2011 ter kennisname aan de raad.

In de bijlage kunt u het stuk dat aan de raad is aangeboden lezen.

ZIE OOK:

17-01-2009 Nog geen fiscale regeling voor mantelzorg

Sociale Zaken artikelen