HomeNieuwsMilieuAsbestsaneerders nauwelijks gesanctioneerd

Asbestsaneerders nauwelijks gesanctioneerd

asbestsanering
Asbestsanering staat hoog op de politieke agenda in Purmerend. Dit mede naar aanleiding van een slechte sanering van een school onlangs. Wat zijn nu de constateringen landelijk van het werk van asbestsaneerders? Die blijken een schokkend resultaat op te leveren.

Controleurs proberen greep te krijgen op misstanden in de asbestbranche. Nauwgezet geven ze de uitkomsten van hun onderzoek door aan de Arbeidsinspectie, die de gegevens opneemt in de landelijke database. Maar waar blijven de maatregelen?

Erkende asbestvewijderingsbedrijven worden gecontroleerd door gecertificeerde instellingen die toezien op de kwalteit van het werk en personeel.
Begaat een verwijderaar te veel of te zware overtredingen, dan wordt het certificaat afgenomen en mag het bedrijf het vak niet langer uitoefenen. Maar veel asbestverwijderaars opereren landelijk, waardoor regionale certificerende instellingen geen zicht hebben op het werk dat buiten de regio wordt uitgevoerd. Zij melden hun inspecties en geconstateerde overtredingen daarom aan bij de landelijke arbeidsinspectie in Den Haag. De landelijke arbeidsinspectie slaat deze gegevens op in Inspectieview.

Via Inspectieloket.nl is er een directe link naar ‘Inspectieview Bedrijven’. Wie beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord en die intikt, krijgt per sms de toegangscode. Welkom in het domein dat tot voor kort alleen toegankelijk was voor ambtenaren van de Arbeidsinspectie. Het dagblad Trouw heeft toegang gekregen tot Inspectieview. In een artikel in Trouw van 19 januari 2012 wordt er verslag van gedaan.

Het overzicht dat Trouw zag bevat de namen van driehonderd bedrijven die zich door heel Nederland met asbestsanering bezighouden. Samen worden deze jaarlijks drieduizend keer gecontroleerd. Bij overtredingen blijft het bij een formele ‘aanwijzing’ of ‘waarschuwing’, een enkele keer volgt een boete. Zeldzaam is het stilleggen van het werk of het intrekken van het certificaat voor het gehele bedrijf.

Achter de moeilijke samenwerking gaat een conflict schuil over de manier van optreden, erkent een woordvoerder van de Arbeidsinspectie. Deze dienst vindt dat juist de certificerende instellingen te laks zijn met het intrekken van certificaten. Door dit wantrouwen geeft de Arbeidsinspectie nu minder informatie door. De certificerende instellingen vinden op hun beurt dat de Arbeidsinspectie meer oog moet hebben voor kwetsbare controleurs in ‘de aan criminaliteit grenzende asbestpraktijk’. We zijn namelijk geen politie-agenten, aldus branche-organisatie voor certificatie-instellingen VOC.

ZIE OOK:

 bronnen: Trouw, Arbo-actueel, Veerkracht

Milieu artikelen