HomeNieuwsSociale ZakenAls ouders het boekengeld niet kunnen betalen, wat dan?

Als ouders het boekengeld niet kunnen betalen, wat dan?

geld208.jpgBij de Stadspartij kwamen deze zomer wanhopige ouders met een vraag om hulp die met een groot probleem zaten, doordat zij de schoolboeken voor de kinderen niet konden betalen. De kinderen staan bij een school ingeschreven en kregen een boekenlijst van tussen de 500 en 750 euro. Het betreft ouders met kinderen die in de schuldhulpverlening lopen of van een minimum inkomen moeten rondkomen. De ouders kunnen dit boekengeld in drie termijnen terugkrijgen de IB-Groep. Daarin schuilt het probleem dus niet. Het probleem is dat de ouders, die om hulp vroegen, het geld niet hebben om de betaling direct zelf te kunnen doen.

Fractielid Mario Hegger (foto) van de Stadspartij heeft zich dit probleem aangetrokken en vervolgens wethouder B. Daan, portefeuille onderwijs, sociale zaken en armoedebestrijding, hierover vragen gesteld. De vragen waren bedoeld om erachter te komen of het mogelijk is vanuit de Schuldhulpverlening voor deze gezinnen de boeken middels een voorschot te betalen en dit voorschot later te verrekenen via de teruggave van de IB-Groep. Uit de snelle beantwoording van de wethouder bleek dat het verboden is dat de gemeente geld voorschiet. Wel is het mogelijk dat de school via een ‘boekenfonds’ het boekengeld voorschiet. Naar aanleiding van de vragen van Mario Hegger (foto) is deze wijze van voorschieten succesvol in gang gezet door een medewerker van Activa vanuit het nieuwe Bureau Schuldhulpverlening.

De Stadspartij is blij met het feit dat het acute probleem van de ouders is geregeld. Maar beter zou zijn dat ouders met kinderen die in de financiële problemen zitten, direct vanuit een fonds binnen het Bureau Schuldhulpverlening ondersteund worden. Het vooruitbetalen van geld door ouders is namelijk voor meer zaken nodig, denk hierbij bijvoorbeeld voor lid worden van een sportvereniging en bijbehorende sportkleding.

marioklein3De Stadspartij heeft al tijdens de begrotingsbehandeling in 2006 een initiatief voorstel ingediend om Purmerend deel te laten nemen aan een voorziening bij het Nationale Sportfonds. Dat kost ‘maar’  17.000 euro , waarvan ruim tachtig kinderen in voorkomende gevallen zouden kunnen profiteren. Volgens de wethouder -toen- was het overnemen van dit initiatiefvoorstel niet nodig omdat de gezinnen op hun wenken zouden worden bediend vanuit de armoede bestrijding. Per kind konden zij maximaal ongeveer 300 euro terugkrijgen. Nu blijkt het dus wel een probleem te zijn, omdat de ouders het geld niet kunnen voorschieten. Als mogelijke oplossing wordt er nu toch opnieuw een onderzoek verricht naar het deelnemen aan het fonds binnen het Nationaal Sportfonds.

De Stadspartij adviseert de ouders die het financieel niet meer rond krijgen contact op te nemen met bureau Schuldhulpverlening, onderdeel van de gemeente. Bureau Activa is speciaal ingehuurd door de gemeente om dit soort problemen op te lossen en het ondersteunen van cliënten daarbij. Mocht dit niet lukken, zo heeft de wethouder Daan aan Mario Hegger schriftelijk medegedeeld, dan zal er gekeken moet en worden om buiten de bestaande regelingen om toch tot een oplossing te komen.

Sociale Zaken artikelen