HomeNieuwsSociale ZakenAgens neemt detachering 150 medewerkers over van BaanStede

Agens neemt detachering 150 medewerkers over van BaanStede

baanstede
Het bestuur van Baanstede heeft op 30 oktober na een openbare
aanbesteding besloten om Agens de opdracht voorlopig te gunnen. Het betreft in eerste instantie de detachering en begeleiding van 150 medewerkers van BaanStede bij reguliere werkgevers.

Begin 2013 gaf het bestuur van Baanstede groen licht voor het Transitieplan BaanStede 2013-2017, getiteld ‘Iedereen doet mee’. Belangrijk onderdeel van dat plan is dat medewerkers zorgvuldig begeleid worden naar een baan bij reguliere werkgevers door een detacheringpartner.

Vertrouwen

Het bestuur van BaanStede vindt het belangrijk dat er een zorgvuldig proces wordt doorlopen. Daarnaast is aandacht voor de medewerkers van groot belang. Het bestuur kiest heel bewust voor Agens vanwege de aantoonbare ervaring met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het goede netwerk van werkgevers in de regio Zaanstreek- Waterland. Het vertrouwen is groot dat het bedrijf mensen met een SW-indicatie zorgvuldig en succesvol aan het werk kan helpen bij reguliere werkgevers. Het bestuur van BaanStede is uit op duurzame detachering. Daarom wordt de detacheringopdracht vergund voor drie jaar met een optie tot verlenging met twee jaar.

Belangrijke stap in transitie Baanstede
De inrichting van een detacheringorganisaties is een belangrijke stap in de transitieplannen van BaanStede. In de visie van het algemeen bestuur van BaanStede ligt de toekomst van de SW-medewerkers bij reguliere werkgevers (profit en non-profit) in de regio. Met de juiste begeleiding kan het werken in een reguliere werkomgeving de ontplooiingskansen vergroten. Dit past in het streven om iedereen die (gedeeltelijk) kan werken aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Daarmee blijft de sociale zekerheid ook voor toekomstige generaties betaalbaar.

Voorlopige gunning
Het besluit is nog onder voorbehoud van de bezwaartermijn in de aanbesteding en de adviesaanvraag van de ondernemingsraad van BaanStede. De bezwaartermijn loopt tot 13 november. Als de termijn zonder bezwaren verloopt is de gunning half november definitief. Dit betekent dat Agens per 1 december aan de slag gaat met de eerste 100 medewerkers van BaanStede en hun begeleiders, die nu al werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen in de regio.

Begeleiding en vangnet
In 2017 moeten alle medewerkers van BaanStede met een vast dienstverband een duurzame werkplek gevonden hebben bij reguliere werkgevers en is het SW-bedrijf afgebouwd. De begeleiding op de werkplek blijft bestaan. Dit is nodig om zowel de werknemer als de werkgever een duurzaam perspectief te bieden. De nieuwe detacheringorganisatie wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van SW’ers op de werkplek bij reguliere werkgevers. De gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Zaanstreek Waterland houden hun verantwoordelijkheid voor alle inwoners met een SW-indicatie. Voor de beperkte groep die niet aan de slag kan bij een reguliere werkgever blijft een voorziening waar SW‘ers naar eigen vermogen kunnen werken.

Sociale Zaken artikelen