HomeNieuwsAlgemeen BestuurAdviesorganen waarschuwen voor gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

Adviesorganen waarschuwen voor gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

geldsvp
‘Een enorme operatie, met de nodige risico’s.’ ‘Onbedoelde effecten op het draagvlak voor overheidsbeleid.’ ‘Een beperkter voorzieningenniveau voor kwetsbare burgers.’ ‘Groter beslag op de algemene middelen van gemeenten.’

De Raad voor openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) laten uitgesproken waarschuwende woorden horen over de gevolgen van het regeerakkoord en de daarin aangekondigde decentralisaties en bezuinigingen.

De Rob en Rfv stuurden een gezamenlijke brief naar minister Ronald Plasterk (BZK), coördinerend bewindspersoon voor de decentralisaties in het sociaal domein.

Draagvlak
Zoals bekend, koppelt het kabinet forse bezuinigingen aan de decentralisaties. Dat leidt onvermijdelijk tot beperkingen van aanspraken van burgers op voorzieningen, stellen de Rob en Rfv. ‘Dit kan (onbedoeld) een effect hebben op het draagvlak voor het beleid, bij zowel burgers als gemeenten.’

Rob/Rfv: ‘Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veelal kwetsbare burgers. Het past daarbij niet bezuinigingen eenzijdig af te wentelen op de verantwoordelijkheid van met name gemeenten.’

Koekoeksjong
Rob en Rfv wijzen er op dat de dominantie van sociale uitgaven andere noodzakelijke uitgaven van gemeenten onder druk kan zetten. ‘De decentralisaties op het sociale domein dreigen daarmee voor gemeenten een koekoeksjong te worden.’

Vertrouwen
Bijzonder scherp laten Rob en Rfv zich uit over het afschaffen van het BTW-compensatiefonds en de korting vanwege de ‘onderbesteding’ bij de onderwijshuisvesting. De ingrepen ‘ondermijnen het vertrouwen in de rijksoverheid.’ Het inboeken van vermeende voordelen van schaalvergroting noemen de Raden strijdig met de beginselen van behoorlijke bestuurlijke verhoudingen.

Belasting
Rob en Rfv vinden het een gemiste kans dat het kabinet op geen enkele wijze een opening biedt om het decentraal belastinggebied uit te breiden. (Dit zou moeten gebeuren onder gelijktijdige verlaging van de rijksbelastingen).

Samenhang
Minister Plasterk krijgt het advies om vooral de samenhang en cumulatie van effecten van maatregelen in het oog te houden. ‘Het is een enorme operatie, met de nodige risico’s. Dit vergt daarom een zorgvuldige samenhangende aanpak.’

Meer informatie
Hieronder het bericht van de Rob en Rfv naar aanleiding van hun brief aan minister Plasterk.

‘Een enorme operatie, met de nodige risico’s.’ ‘Onbedoelde effecten op het draagvlak voor overheidsbeleid.’ ‘Een beperkter voorzieningenniveau voor kwetsbare burgers.’ ‘Groter beslag op de algemene middelen van gemeenten.’

De Raad voor openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) laten uitgesproken waarschuwende woorden horen over de gevolgen van het regeerakkoord en de daarin aangekondigde decentralisaties en bezuinigingen.

De Rob en Rfv stuurden een gezamenlijke brief naar minister Ronald Plasterk (BZK), coördinerend bewindspersoon voor de decentralisaties in het sociaal domein.

Draagvlak
Zoals bekend, koppelt het kabinet forse bezuinigingen aan de decentralisaties. Dat leidt onvermijdelijk tot beperkingen van aanspraken van burgers op voorzieningen, stellen de Rob en Rfv. ‘Dit kan (onbedoeld) een effect hebben op het draagvlak voor het beleid, bij zowel burgers als gemeenten.’

Rob/Rfv: ‘Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veelal kwetsbare burgers. Het past daarbij niet bezuinigingen eenzijdig af te wentelen op de verantwoordelijkheid van met name gemeenten.’

Koekoeksjong
Rob en Rfv wijzen er op dat de dominantie van sociale uitgaven andere noodzakelijke uitgaven van gemeenten onder druk kan zetten. ‘De decentralisaties op het sociale domein dreigen daarmee voor gemeenten een koekoeksjong te worden.’

Vertrouwen
Bijzonder scherp laten Rob en Rfv zich uit over het afschaffen van het BTW-compensatiefonds en de korting vanwege de ‘onderbesteding’ bij de onderwijshuisvesting. De ingrepen ‘ondermijnen het vertrouwen in de rijksoverheid.’ Het inboeken van vermeende voordelen van schaalvergroting noemen de Raden strijdig met de beginselen van behoorlijke bestuurlijke verhoudingen.

Belasting
Rob en Rfv vinden het een gemiste kans dat het kabinet op geen enkele wijze een opening biedt om het decentraal belastinggebied uit te breiden. (Dit zou moeten gebeuren onder gelijktijdige verlaging van de rijksbelastingen).

Samenhang
Minister Plasterk krijgt het advies om vooral de samenhang en cumulatie van effecten van maatregelen in het oog te houden. ‘Het is een enorme operatie, met de nodige risico’s. Dit vergt daarom een zorgvuldige samenhangende aanpak.’

Meer informatie
Klik HIER voor meer informatie over de brief van Rob en Rfv

Bericht overgenomen van de VNG

Algemeen Bestuur artikelen