HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAdvies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

KlimopHet zijn op dit moment rare tijden. De coronamaatregelen hebben effect op ons allemaal. Zowel privé als zakelijk ziet de invulling van de dag er anders uit. Iedereen probeert zo goed en kwaad als het kan de dingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook als gemeente blijven we ons inspannen voor alles waar we mee bezig zijn. Zo ook met betrekking tot de visie voor het Karekietpark. Maar hoe dan? Daarop beraad de gemeente zich nu.

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend waarvoor de gemeente een visie aan het opstellen is. Dit doet het college natuurlijk niet alleen. In november en december 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om mee te denken over de toekomst van het Karekietpark. Veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders waren aanwezig en hebben hun dromen en nachtmerries gedeeld.

De opbrengst

Veel genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies.

Op www.purmerend.nl/karekietpark vindt u een korte uiteenzetting van de meest genoemde onderwerpen en een videoverslag van de bijeenkomst. Centrale thema is ontmoeten In nagenoeg alle gesprekken kwam de wens naar voren om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken; een echt “hart van de wijk”. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan. De uitkomsten per thema zijn te vinden op onze website.

Hoe nu verder

De gemeente heeft de opbrengsten verzameld. Op de planning stond om nieuwe bijeenkomsten te plannen, maar dat gaat nu even niet. De gemeente beraadt zich nu over de vervolgstappen. Als mensen hierover willen meedenken, dan kunnen zij dat aangeven via een formulier op de website. www.purmerend.nl/karekietpark.

Ruimtelijke Ordening artikelen