kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

KlimopHet zijn op dit moment rare tijden. De coronamaatregelen hebben effect op ons allemaal. Zowel privé als zakelijk ziet de invulling van de dag er anders uit. Iedereen probeert zo goed en kwaad als het kan de dingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook als gemeente blijven we ons inspannen voor alles waar we mee bezig zijn. Zo ook met betrekking tot de visie voor het Karekietpark. Maar hoe dan? Daarop beraad de gemeente zich nu.

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend waarvoor de gemeente een visie aan het opstellen is. Dit doet het college natuurlijk niet alleen. In november en december 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om mee te denken over de toekomst van het Karekietpark. Veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders waren aanwezig en hebben hun dromen en nachtmerries gedeeld.

De opbrengst

Veel genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies.

Op www.purmerend.nl/karekietpark vindt u een korte uiteenzetting van de meest genoemde onderwerpen en een videoverslag van de bijeenkomst. Centrale thema is ontmoeten In nagenoeg alle gesprekken kwam de wens naar voren om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken; een echt “hart van de wijk”. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan. De uitkomsten per thema zijn te vinden op onze website.

Hoe nu verder

De gemeente heeft de opbrengsten verzameld. Op de planning stond om nieuwe bijeenkomsten te plannen, maar dat gaat nu even niet. De gemeente beraadt zich nu over de vervolgstappen. Als mensen hierover willen meedenken, dan kunnen zij dat aangeven via een formulier op de website. www.purmerend.nl/karekietpark.

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...