kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

KlimopHet zijn op dit moment rare tijden. De coronamaatregelen hebben effect op ons allemaal. Zowel privé als zakelijk ziet de invulling van de dag er anders uit. Iedereen probeert zo goed en kwaad als het kan de dingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook als gemeente blijven we ons inspannen voor alles waar we mee bezig zijn. Zo ook met betrekking tot de visie voor het Karekietpark. Maar hoe dan? Daarop beraad de gemeente zich nu.

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend waarvoor de gemeente een visie aan het opstellen is. Dit doet het college natuurlijk niet alleen. In november en december 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om mee te denken over de toekomst van het Karekietpark. Veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders waren aanwezig en hebben hun dromen en nachtmerries gedeeld.

De opbrengst

Veel genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies.

Op www.purmerend.nl/karekietpark vindt u een korte uiteenzetting van de meest genoemde onderwerpen en een videoverslag van de bijeenkomst. Centrale thema is ontmoeten In nagenoeg alle gesprekken kwam de wens naar voren om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken; een echt “hart van de wijk”. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan. De uitkomsten per thema zijn te vinden op onze website.

Hoe nu verder

De gemeente heeft de opbrengsten verzameld. Op de planning stond om nieuwe bijeenkomsten te plannen, maar dat gaat nu even niet. De gemeente beraadt zich nu over de vervolgstappen. Als mensen hierover willen meedenken, dan kunnen zij dat aangeven via een formulier op de website. www.purmerend.nl/karekietpark.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst...

Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

Het zijn op dit moment rare tijden. De coronamaatregelen hebben effect op ons allemaal. Zowel privé als zakelijk ziet de invulling van de dag...

Woningcorporaties bouwen 80.000 sociale huurwoningen met belastingkorting

Woningcorporaties maken ruimschoots gebruik van de korting op de verhuurderheffing als ze betaalbare huurwoningen bouwen. De komende vijf jaar bouwen ze 80.000 sociale huurwoningen...

BPD en Intermaris slaan handen ineen voor bouw 4.000 woningen in Hoorn en Purmerend

Cees Tip en Harm Jansen foto nieuws Intermaris Op vrijdag 8 mei zetten Cees Tip van Intermaris en Harm Janssen...

Wijkvernieuwing start met renovatie flat D’Rode Garrels

D'Rode Garrels foto Stadspartij Intermaris werkt samen met de gemeente aan een Globaal Ontwikkelplan voor de wijk Wheermolen-Oost. In dit...

Helft minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing

Bouwplaats foto Stadspartij De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen....

Provincie aan de slag met actieplan weidevogels

De populatie weidevogels in Noord-Holland neemt al decennialang af. Om deze afname te stoppen heeft de provincie een 10-stappenplan opgesteld: het actieplan weidevogels. De acties,...

Meer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen...