HomeNieuwsSociale ZakenAanvraag bijstand zieken en gehandicapten eenvoudiger

Aanvraag bijstand zieken en gehandicapten eenvoudiger

meerdoen logo.jpgAlle bij de gemeente bekende belanghebbenden/minima hebben begin 2008 het boekje Meer om mee te doen ontvangen. Hierin staan de verschillende Purmerendse minimaregelingen (waaronder die voor chronisch zieken en gehandicapten) beschreven. Tevens is een aanvraagformulier bijgevoegd waarmee mensen de regelingen kunnen aanvragen. 

Het jaar 2008 is een overgangsjaar: dit is de eerste keer dat de gemeente Purmerend voor de uitvoering van verschillende minima-regelingen samenwerkt met Bureau Meerdoen. Omdat het een overgangsjaar is, moesten ook de chronisch zieken en gehandicapten het volledige aanvraagformulier invullen en dit, inclusief de verschillende bewijsstukken, indienen bij Bureau Meerdoen. 

Gaandeweg het jaar bleek dat niet alle chronisch zieken en gehandicapten alle bewijsstukken hadden meegestuurd met hun aanvraag. Er is door de gemeente toen voor gekozen om aan Bureau Meerdoen een bestand te leveren met chronisch zieken en gehandicapten waarvan wij als gemeente zeker weten dat zij, op basis van eerder bij de gemeente ingediende aanvragen voor bijzondere bijstand, recht hebben op de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten. Op deze manier werden de onvolledige aanvragen vergeleken met en beoordeeld op basis van de bij de gemeente bekende gegevens, en hoefden de meeste aanvragen niet terug naar de aanvrager.

Volgens de kwartaalrapportage van Bureau Meerdoen waren eind juni 85,5% van de begrote gevallen (chronisch zieken en gehandicapten) tot uitbetaling gekomen. De doelgroep is in juli nogmaals aangeschreven en is gestimuleerd om, wanneer men nog geen gebruik maakte van vergoedingen, dit alsnog te doen. Volgend jaar kunnen de reeds geregistreerde chronisch zieken en gehandicapten de vergoeding krijgen door het invullen van het aanvraagformulier; zij hoeven dan echter geen bijlagen meer bij te voegen. Of dit alles rechtmatig verloopt, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Website Bureau Meerdoen

Sociale Zaken artikelen