HomeNieuwsWelzijn15 oktober Dag van de Witte Stok

15 oktober Dag van de Witte Stok

dewittestok
Het Platform Toegankelijkheid Purmerend vraagt tijdens de Internationale Dag van de Witte Stok aandacht voor de toegankelijkheid van de Koemarkt voor mensen met een visuele beperking. Het Platform roept slechtziende en blinde Purmerenders en inwoners uit de regio op tijdens een ontbijt hun mening te geven over de toegankelijkheid voor hen van de Koemarkt.
Het ontbijt is vrijdag 15 oktober in de lunchroom van de HEMA in het Willem Eggert Centrum.

Tijdens de Internationale Dag van de Witte Stok is er wereldwijd extra aandacht voor het recht op zelfstandige mobiliteit voor slechtzienden en blinden. Dit jaar gebeurt dat voor de veertigste keer.
Het Platform Toegankelijkheid Purmerend heeft in 2010 de toegankelijkheid van de openbare ruimte en in het bijzonder de Koemarkt als thema gekozen. Het Platform houdt zich al jaren bezig met verbetering van de positie van Purmerenders met een beperking.

Het is van belang dat blinden en slechtzienden zich laten horen over hun mogelijkheden voor zelfstandige mobiliteit in de stad. Het Platform Toegankelijkheid Purmerend zorgt er voor dat de plus- en verbeterpunten over de toegankelijkheid van de openbare ruimte nog dit jaar onder de aandacht komen van de gemeente.
Wim Hoogterp en Elly Vos van het Platform roepen blinden en slechtzienden op naar het ontbijt in de HEMA te komen.
‘Dan kunnen de mensen die veel belang hebben bij een ook voor hen goede toegankelijkheid van de openbare ruimte samen daarover van gedachten wisselen. Vooral over de Koemarkt, juist omdat deze recent opnieuw is ingericht. Vrijdag 15 oktober vanaf 09.30 uur is er voor belangstellenden met een beperking van het zicht het toegankelijkheidsontbijt’, aldus Elly Vos en Wim Hoogterp.

Het ontbijt in de lunchroom van de HEMA kost blinden en slechtzienden niets. Aanmelden is niet verplicht, maar stelt de organisatie wel op prijs. Wie vragen heeft over of zich wil aanmelden voor het ontbijt kan bellen met Elly Vos, telefoon 649 723 Wim Hoogterp 644288.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform Toegankelijkheid Purmerend, Elly Vos, telefoon (0299) 649 723

Welzijn artikelen