HomeNieuwsSociale ZakenZwijgzaamheid over mogelijk beboeten gemeenten

Zwijgzaamheid over mogelijk beboeten gemeenten

VanPraaghuis
Niemand lijkt zijn vingers te willen branden aan een reactie op het mogelijke plan van het kabinet om gemeenten die niet meewerken aan het bouwen van noodwoningen voor statushouders te beboeten en degenen die dit wel doen te belonen.

3500 noodwoningen
Het gaat om geruchten en nieuws op basis van “Haagse bronnen”, maar woensdagochtend bracht de NOS dat het kabinet 3500 noodwoningen wil laten bijbouwen voor 16 duizend statushouders die nu in asielzoekerscentra verblijven en recht hebben op huisvesting. Bovendien zou het kabinet gemeenten willen beboeten of belonen al naar gelang ze hier niet of wel aan meewerken. Maar niemand lijkt in dit stadium hierop te willen reageren.

Bonus/malussysteem
Het kabinet vindt de bouw van containerwoningen en het ombouwen van kantoren volgens de NOS niet snel genoeg gaan en wil daarom een soort bonus/malussysteem invoeren om gemeenten aan te sporen snel bij te bouwen. Gemeenten die snel meewerken krijgen een beloning en gemeenten die dat niet doen een boete. Over de hoogte van de boete en beloning en waar dat geld vandaan moet komen werd niets gemeld.

VNG nog in gesprek
De VNG wil uiterlijk aanstaande vrijdag een bestuursakkoord afsluiten met het kabinet en de provincies over de opvang van vluchtelingen. Aanstaande maandag zou dit dan al kunnen worden voorgelegd aan de bijzondere Algemene ledenvergadering. Woordvoerder Jeroen Nugteren heeft woensdag niets te melden over de mogelijke bonus/malusregeling voor gemeenten die niet aan hun taakstelling voor huisvesting voor statushouders kunnen voldoen. ‘Gesprekken met het kabinet over dit onderwerp zijn nog gaande, dus ik doe hier nu geen mededelingen over.’

Nijmegen “geen belangstelling”
De gemeente Nijmegen is zeer ruimhartig geweest met de noodopvang voor asielzoekers. Het zou wrang zijn als de gemeente een boete zou krijgen, omdat het de huisvesting niet snel genoeg gereed heeft. Maar de woordvoerder van burgemeester Hubert Bruls laat weten dat hij nu geen belangstelling heeft om te reageren op het bericht van de NOS.

Vluchtelingenwerk Nederland
Ook Vluchtelingenwerk Nederland die zich beijvert voor snelle huisvesting voor statushouders vindt het lastig om er iets van te vinden. ‘Wij willen dat de 16 duizend statushouders zo snel mogelijk uit de asielcentra worden gehaald en dat kantoorpanden worden omgebouwd, zodat zij daar kunnen wonen en snel naar een gemeente kunnen’, aldus woordvoerder Martijn van der Linden. ‘Of gemeenten dan beboet of beloond moeten worden lijkt me een vraag voor de rijksoverheid.’

Begrip voor gemeenten
De organisatie ziet ook dat het bouwen niet echt op gang komt en daarom de doorstroom niet snel genoeg op gang komt. ‘Dat leggen we niet alleen op het bordje van gemeenten, maar ook bij de rijksoverheid. Die heeft dit ook kunnen zien aankomen.’ Begrip voor gemeenten is er wel, want zo’n opgave kunnen zij natuurlijk niet op stel en sprong regelen. ‘Maar het moet wel gebeuren.’

 

Sociale Zaken artikelen