HomeNieuwsWelzijnZwemseizoen 2015 van start

Zwemseizoen 2015 van start


Het nieuwe zwemseizoen staat voor de deur! In Noord-Holland zijn 145 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Het geven van publieksinformatie is een verantwoordelijkheid van de provincie. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen www.zwemwater.nl en is ook toegankelijk via de app zwemwater (verkrijgbaar via de App Store of de Play Store). Ook de zwemwatertelefoon (0800-9986734) biedt gratis actuele informatie.

De provincie meldt nieuwe zwemverboden en negatieve zwemadviezen via twitter (@ProvincieNH). Op NOS Teletekst staan de zwemwaterberichten op pagina 725.

Toezicht

Tussen 1 mei en 1 oktober controleren de waterschappen en Rijkswaterstaat gemiddeld om de week de waterkwaliteit van officiële zwemplekken. Bij incidenten wordt dit nog vaker bijgehouden. De provincie Noord-Holland houdt daarnaast toezicht op de hygiëne en veiligheid van deze locaties en geeft een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod af als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Verwijderd en nieuwkomers

 • De lijst van 2015 is ten opzichte van de lijst van 2014 op een aantal punten gewijzigd. Er komen twee nieuwe zwemplekken bij en twee gaan van de lijst af. 

  Nieuw zijn:

 • de Purmerringvaart (gemeente Purmerend)
 • Harderwijkerzand (gemeente Huizen).

  Geschrapt van de lijst:

 • Droompark Buitenhuizen (gemeente Velsen)
 • Strand IJburg (gemeente Amsterdam)Bij Droompark Buitenhuizen is de kwaliteit van het zwemwater niet op orde door blauwalg. Hierdoor heeft de provincie in voorgaande jaren regelmatig geadviseerd om er niet te zwemmen. Op de locatie Strand IJburg (Amsterdam) gaat de gemeente een woonwijk bouwen. 400 meter vanaf Strand IJburg ligt een potentiële nieuwe locatie. Mogelijk wordt dit per 1 mei 2016 een officiële zwemplek.
  De voorbereidingen om dit mogelijk te maken zijn al gestart. In 2013 en 2014 zijn waterkwaliteitsmetingen gedaan en die controles vinden ook plaats in 2015. De gemeente gaat de locatie verder inrichten.

Welzijn artikelen