HomeNieuwsWelzijnZwemlessen basisvoorziening voor iedereen

Zwemlessen basisvoorziening voor iedereen

zwemdiploma_klein
De Stadspartij heeft het college vragen gesteld over kinderen die zonder zwemdiploma de basisschool verlaten. Met nadruk betreffen de vragen ouders die door het ontbreken van de benodigde financiële middelen niet in staat zijn hun kind zwemlessen te laten volgen.

Het college heeft laten weten dat het  behalen van een zwemdiploma van kinderen primair de verantwoordelijkheid  is van de ouders. De Stadspartij vindt dat tekort door de bocht.
Tot enige jaren terug konden kinderen van ouders die het ontbrak aan financiële middelen voor zwemlessen wel een beroep doen op bureau M€€rdoen. Dat is sinds 2913, door bezuiniging maatregelen afgeschaft!

De Stadspartij wil dat er wederom een vangnet komt waardoor kinderen die om financiële redenen geen zwemlessen kunnen volgen weer gratis zwemlessen kunnen volgen.Bij de begroting en zeker na de komende verkiezingen zal de Stadspartij kijken hoe de daarvoor benodigde financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt.

Welzijn artikelen