HomeNieuwsSociale ZakenZorgverzekering minima met ingang van 2021

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren

vijverstadhuis
foto Stadspartij

Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima met ingang van 2021 een zorgverzekering kunnen afsluiten die goed aansluit bij hun zorgbehoefte. Dit laat wethouder Hegger in een memo weten.

Via een memo van 22 september 2020 heeft het college hierover al eerder een bericht gestuurd. In dit bericht stond het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie van het college hierop. Hierin werd melding gemaakt van de bemiddelaars die behulpzaam zullen zijn bij het gebruik van de website van Poliswijzer en de extra aandacht van het college voor de oudere verzekerden en verzekerden die minder digitaal vaardig zijn.

Corona

Het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en ook op de manier van werken. Onlangs zijn de maatregelen weer aangescherpt. Het college maakt zich dan danook zorgen of ze de voorwaarden kunnen waarborgen van goede begeleiding naar een zorgverzekering op maat. De begeleiding moet zorgvuldig gebeuren. Het beste resultaat wordt bereikt om in (fysiek) gesprek met de verzekerde de site van Poliswijzer te doorlopen, zeker bij de oudere verzekerden en de digitaal minder vaardigen.

Op dit moment acht het college het niet verantwoord om de wijzigingen door te voeren.

Nog een jaar Zilveren Kruis

Gezien de omstandigheden is daarom aan verzekeraar Zilveren Kruis gevraagd of zij bereid zijn om aan de huidige collectief verzekerden nog een jaar de Optimaal verzekering aan te bieden.
Zilveren Kruis heeft begrip voor de ingewikkelde situatie en is hiertoe bereid. Om de premie betaalbaar te houden zal de gemeente Purmerend ook in 2021 bijdragen in de kosten. Dit bedrag wordt direct betaald aan Zilveren Kruis.

Door Zilveren Kruis wordt de premie voor de aanvullende verzekering verlaagd met de gemeentelijke bijdrage. De maandelijkse korting op de aanvullende verzekering is als volgt:

-€ 12,-voor Optimaal 1

-€ 15,-voor Optimaal 2

-€ 22,-voor Optimaal 3

Bijdrage gepensioneerden en compensatie van het wettelijk eigen risico

De tegemoetkoming voorgepensioneerden (€ 15,-per maand) blijft ook in 2021 van kracht. De maximale vergoeding voor de compensatie van het eigen risico blijft op het niveau van 2020 en bedraagt € 200,-.

Poliswijzer

Poliswijzer gaat ondertussen gewoon verder met hun voorbereidingen voor een Zorgverzekering op Maat voor de inwoners van Purmerend en Beemster. Hiervan kan men dus ook gebruik maken, maar dan op eigen initiatief en zonder begeleiding.

Het college zal de collectief verzekerden wel informeren over het alternatief.

Sociale Zaken artikelen