HomeNieuwsSociale ZakenZorgmedewerkers krijgen voorrang op sociale huurwoningen Kwadijkerpark Purmerend

Zorgmedewerkers krijgen voorrang op sociale huurwoningen Kwadijkerpark Purmerend

 De gemeente Purmerend en woningcorporatie Rochdale slaan de handen ineen. In een gezamenlijk persbericht laten zij het onderstaande weten.

Foto Stadspartij-BPP


Het is voor zorgmedewerkers steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden in de regio, wat leidt tot personeelstekorten in de zorg. Gemeente Purmerend vindt dat onaanvaardbaar en heeft daarom besloten om zorgmedewerkers van Odion en Prinsenstichting voorrang te geven bij het toewijzen van 40 sociale huurwoningen die momenteel in aanbouw zijn op het Kwadijkerpark. De aanmelding voor de verdeling van de eerste 20 woningen gaat nu van start. 

Het nieuwbouwproject op Kwadijkerpark is nu in aanbouw en wordt in 2024 en 2025 gefaseerd opgeleverd. Als het werk klaar is, telt de kleinschalige woonwijk 340 woningen, waarvan 100 sociale huurwoningen. Veertig van deze woningen, die worden verhuurd door woningcorporatie Rochdale, zijn nu bestemd voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken.

Wethouder Wonen Natalie Saaf: ‘De gemeente Purmerend wil dat bewoners hier prettig wonen en dat de woningen die we bouwen aansluiten op de woonwensen van diverse doelgroepen. Gezien het grote tekort aan medewerkers in de gehandicaptenzorg, starten we deze pilot voor de medewerkers van Odion en Prinsenstichting. Zodat zij zich voor langere tijd kunnen binden aan het werk en onze stad. Uit evaluatie moet blijken of het een succes is. Mocht dit zo zijn, zal dit breder uitgerold worden onder alle corporaties.’

Mohamed Acharki, bestuursvoorzitter Rochdale: ‘Het is geweldig dat er op deze manier meer betaalbare woonruimte komt voor mensen uit de zorg, voor mensen die zo enorm belangrijk zijn voor Purmerend. Voor het Kwadijkerpark betekent dit een extra schepje bovenop de ambitie om echt een levensloopbestendige wijk te zijn. Heel goed dat het college van Purmerend dit mogelijk maakt’.

Meer informatie:

Sociale Zaken artikelen