HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningZorgen om financiële positie woningcorporaties

Zorgen om financiële positie woningcorporaties

BouwHA
De VNG maakt zich zorgen over de financiële positie van de woningcorporaties. Het is onduidelijk hoe het feitelijk is gesteld met de financiële positie van woningcorporaties. Die duidelijkheid is wel hard nodig om helder te krijgen wat we van woningcorporaties kunnen verwachten.
Tegengestelde conclusies
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw komt in een recent rapport tot de conclusie dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporaties niet worden gehaald. Ook is er te weinig budget is voor andere ambities. Deze conclusie is tegengesteld aan de conclusie van de Autoriteit woningcorporaties. Autoriteit woningcorporaties stelt in het Sectorbeeld 2017 dat de corporaties er financieel goed voorstaan. Dit lijkt ons een veel te rooskleurige en niet realistische conclusie.
VNG vraagt om opheldering
De VNG heeft de Tweede Kamer gevraagd om opheldering. Gemeenten die samen met de corporaties tal van maatschappelijke ambities willen oppakken moeten weten wat ze van de woningcorporaties kunnen verwachten. Nu lijkt het er op dat de corporaties onvoldoende investeringscapaciteit hebben om alle maatschappelijke opgaven op te pakken.
Meer informatie
Het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties
(VNG-brief aan Tweede Kamer, 15 mei 2018

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen